Kupeľné Kino - Liptovské Sliače

KATALÓGOVÉ ČÍSLO
0082
AKTUÁLNY NÁZOV
Kupeľné Kino
HISTORICKÝ NÁZOV
ROK ZAHÁJENIA ČINNOSTI
1935
NÁZOV OBCE
Liptovské Sliače
ADRESA
Kúpeľná, 962 31 Sliač-Sliač - kúpele, Slovensko
OKRES/KRAJ
Ružomberok
TYP KINA
kúpeľné kino
SÚČASNÝ STAV
mimo prevádzky - sála však slúži na rôznorodé kultúrne akcie
TECHNICKÉ VYBAVENIE
O KINE
V dobe výstavby komplexu budov Palace boli Kúpele Sliač malým kúpeľným mestečkom. V roku 1922 ich kúpil československý štát. Komplex nových budov hotela Palace navrhol pražský architekt Rudolf Stockar. Projekt sa týkal komplexu reštauračných a spoločenských miestností situovaných na okraji celého kúpeľného komplexu. Architekt ďalej riešil kúpeľné centrum a regulačný plán kúpeľov. Z týchto plánov sa však uskutočnilo len torzo. Neskôr sa musel projekt prepracovať, keďže došlo k objednávke aj hotelovej časti. Vznikla tak 240 m dlhá funkcionalistická budova, ktorú dnes vnímame ako jeden celok, a ktorá sa súčasne stala hlavnou budovou kúpeľného areálu.

Komplex pozostáva z ubytovacej časti, jedální, kaviarní, služieb a kina. Autor kládol pri výstavbe a zariaďovaní dôraz na funkčnosť priestorov, všetko premyslel do dôsledkov – od nábytku až po kanvicu na kávu. Aj napriek nedodržaniu pôvodných plánov je toto dielo architektonicky vysoko cenené. Ako významnú stavbu si ho všimla už v dobe jeho vzniku aj odborná verejnosť. Časopis Slovenský staviteľ mu venoval v roku 1932 samostatné číslo.