Baník - Dobšiná

ID
0121
Názov
Baník
Historický názov
Omnia
Mesto/Obec
Dobšiná
Adresa
SNP 561, 049 25 Dobšiná, Slovensko
Okres/Kraj
Rožňava
Kapacita
280
Súčasný stav
neexistuje - budova stojí, sála je rozpoznateľná v pôdoryse, nepoužívaná, ale fixovaná. Na prízemý sa nachádza stále hostinec Baník
Rok stavby
1650, sála okolo 1900
Rok rekonštrukcie
1908
Rok zahájenia činnosti
1908
Zodpovedný za kino
licencia a vedúci 1937: Karol Kraus
Odkaz na webové stránky
zdroj: https://dobsincan.estranky.sk/clanky/narodne-kulturne-pamiatky-mesta-dobsina.html
Ďalšie informácie

Mestský hostinec, REDUTA, vznikol koncom 18. storočia.  V jeho susedstve stál starší meštiansky dom. Niekedy v polovici 19. stor. došlo ku zlúčeniu týchto dvoch objektov do spoločnej prevádzky mestského hostinca, bolo vybudované spoločné reprezentačné schodisko pre obidva objekty, čím vznikla na poschodí veľká spoločenská sála a suterén bol prelomením priečnych nosných múrov zmenený na mestskú piváreň. Veľká sála na poschodí bola od roku 1908 používaná ako kino s kapacitou 280 miest. Ročne sa tu konalo okolo 12 divadelných a 120 filmových predstavení. K pričleneniu ďalšieho klasicistického meštianskeho domu, v ktorom bol pôvodne byt mestského notára a mestského úradníka, došlo v polovici 20. storočia. Tento dom si zachoval samostatné schodisko, ktoré slúži zároveň ako sekundárne schodisko pre veľkú sálu. 

           

 Je to poschodová, podpivničená stavba, pôdorysu tvaru U, v hmote i vo fasáde zreteľne zložená z troch samostatných domov. Krajný západný dom je trojtraktový, s prejazdom v strednom trakte prízemia, a s poschodovým dvorovým krídlom na západnom okraji parcely Je v ňom zachovaná dispozícia hostinca s hotelovými izbami vo dvorovom krídle. Stredný dom je dvojtarktový s prejazdom na východnej strane, dnes zamurovaným. Krajný východný dom je taktiež  dvojtraktový, s prejazdom vo východnom pozdĺžnom trakte, s dispozíciou meštianskeho domu a krátkym dvorovým krídlom. Suterény sú zaklenuté valenými klenbami, prízemie valenými a korýtkovými klenbami, poschodie s veľkou sálou je plochostropé.

           

Fasáda je taktiež zreteľne zložená z troch celkov. Časť prislúchajúca k mestskému hostincu je klasicisticky upravená, trojosová, symetrická, so združenými  oknami členenými stĺpmi, na prízemí s iónskymi, na poschodí s korintskými hlavicami. Vertikálne je rozčlenená pilastrami s rovnakými hlavicami ako majú stĺpy v oknách, horizontálne je členená mohutnou kordónovou a korunnou rímsou. Okná sú delené dvomi stĺpmi a okrajovými pilastrami, nad nimi sú reliéfne panely. V strednej osi fasádu ukončuje trojuholníkový štít s tympanónom. Ďalšie časti fasády sú jednoduchšie, s oknami lemovanými šambránami. Strecha je sedlová, pokrytá eternitom, so spádom do ulice, s tehlovými štítovými múrmi prevyšujúcimi okolitú zástavbu.


Budova sa nachádza na námestí SNP, vedajšiej Letnej ulice, konkrétne Letná 472.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z