Družba - Uničov

ID
0160
Názov
Družba
Mesto/Obec
Uničov
Adresa
Moravské nám. 1143, 783 91 Uničov-Uničov 1, Česko
Okres/Kraj
Olomoucký kraj
Typ kina
70 mm kino
Technické vybavenie
Meopton UM 70/35 / v současnosti digitalizován - projektor neznámý
Technický stav
výborný
Kapacita
436
Súčasný stav
promítá
Rok stavby
1972-75
Rok zahájenia činnosti
1975
Architekt
projektant - Miroslav Kroupa, interiér - Jiří Kantůrek
Zodpovedný za kino
Vedoucí - Jaroslav Nikl mladší (první vedoucí), Rudolf Včelař.
Anotácia
Kino Družba bylo postaveno v letech 1972-1975 jako druhé nejmodernější kino té doby na střední Moravě. Projekt vypracoval Průmstav n. p. Praha, projektant Miroslav Kroupa, v roce 1973 zpracoval Jiří Kantůrek návrh podoby interiéru.
Odkaz na webové stránky
https://mkzunicov.cz/kino-druzba
Ďalšie informácie

Kino Družba nahradilo stávající kino, které se nacházelo mezi dnešními ulicemi Hrdinů a Dukelská. Projekt vypracoval Průmstav n. p. Praha, projektová a inženýrská správa ateliér C s vedoucím ateliéru Ing. M. Mouchou a projektantem Miroslavem Kroupou ve spolupráci s B. Bartlovou, s plánovaným ukončením v roce 1973. Stavba byla započata roku 1972. V červnu roku 1973 vypracoval ing. arch. Jiří Kantůrek projekt interiérů a termín dokončení se posunul na konec roku 1974. Budova byla slavnostně otevřena 5. května 1975. V roce 1983 zde byla instalována nová opona, jejíž návrh vypracoval akademický malíř Jaroslav Hanzelka z Olomouce. V současné době probíhá modernizace kina, kdy došlo k výměně sedaček v sále a proběhla digitalizace. Exteriéry byly opatřeny zateplovacím systémem odvětrané fasády typu cetris s novou kombinací barev, vyměnily se původní hliníkové rámy skleněných částí budovy, okna i dveře a opravila se střecha.

Nové kino Družba na Moravském náměstí (tehdejší Fučíkovo náměstí) mělo nahradit stávající kino, které se nacházelo mezi dnešními ulicemi Hrdinů a Dukelská. Projekt vypracoval Průmstav n. p. Praha, projektová a inženýrská správa ateliér C s vedoucím ateliéru Ing. M. Mouchou a projektantem Miroslavem Kroupou ve spolupráci s B. Bartlovou, s plánovaným ukončením v roce 1973. Investorem byl Městský Národní výbor Uničov. Stavba byla započata roku 1972 v akci Z, kdy se na ní společně podílely Uničovské strojírny, Městský národní výbor Uničov a ONV Olomouc. Pracovníci bezplatně odpracovali 18 700 brigádních hodin, za kterých vzniklo dílo v hodnotě 10 204 000 Kčs. V červnu roku 1973 vypracoval ing. arch. Jiří Kantůrek projekt interiérů a termín dokončení se posunul na konec roku 1974. Toto velmi moderně vybavené kino, určené pro promítání 70 mm a 35 mm filmů, kdy na střední Moravě této úrovně dosahovalo pouze kino Metro 70 v Prostějově, bylo slavnostně otevřeno 5. května 1975. Události se zúčastnili zástupci vyšších orgánů KSČ, Národních výborů, filmu, podniků a závodů ve městě. Prvním promítaným filmem bylo Sokolovo. Prvním vedoucím byl Jaroslav Nikl mladší, poté jej nahradil Rudolf Včelař. Veřejnosti bylo kino k užívání předáno o den později, při příležitosti výročí 30 let od osvobození města Rudou armádou. Kapacita hlediště byla při otevření 436 míst. Hlavní sál byl mimo filmové projekce určen také pro konání zasedání městského národního výboru, shromáždění učitelů, žáků, pionýrů, různé režimní propagandistické akce, předvolební agitace či školení, promítaly se zde krátkometrážní i celovečerní představení pro doplnění výuky jednotlivých předmětů. Okolí kina záhy doplnila nová budova Jednoty, kde se mimo samoobsluhu nacházel bufet, prodejna masa, spotřebního zboží a drogerie.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z