Javorník - Papradno

ID
0131
Názov
Javorník
Mesto/Obec
Papradno
Adresa
Papradno 307, 018 13 Papradno, Slovensko
Okres/Kraj
Považská Bystrica
Typ kina
jednosálové
Technické vybavenie
Meopta V XB
Technický stav
sála dobrý, kino technika zlý
Kapacita
192
Súčasný stav
nepremieta
Rok stavby
1993
Rok zahájenia činnosti
1993
Rok ukončenia činnosti
2000
Ďalšie informácie

Kultúrny dom sa nachádza v strede obce pri budovách základnej školy a obecnom úrade. Je to rozsiahla prízemná budova uvedená do prevádzky v roku 1993. V zariadení kultúrneho domu je kinosála, veľká estrádna sála s balkónom a kapacitou 180 miest, prevádzka šitia, denný bar, kuchyňa, knižnica, fitnes centrum, kaderníctvo, miestnosť folklórnej skupiny Podžiaran, administratívne priestory a sociálne zariadenia.

Kino Javorník s kapacitou 192 miest sa v súčasnej dobe z technických príčin nevyužíva na premietanie filmov, ale využíva sa na rôzne kultúrne akcie, divadelné predstavenia, koncerty hudobných skupín a poriadanie mítingov.

Jedná sa o jedno z mála kín, postavených po prevrate v 89 roku. Aj keď samotné Papradno nie je veľká obec (cca. 2500 obyvateľov), jedná sa o spádovú obec, ktorá mala poskytovať kultúrne vyžitie celej doline. Z architektonického hľadiska je budova navrhnutá hlavne funkčne, so zaujímavým vnútorným členením. Nachádza sa tu veľa rôznorodých priestorov, plus vstupná hala z ktorej sa vchádza do množstva výklenkov, obchodíkov, miestností, ktorých počet prekvapí Jedná sa síce o prízemnú budovu, čo je na kultúrny som celkom rarita, ale stred je vyvýšený a kino / divadelná sála má aj vysoké povrazisko, čiže dovoľuje usporiadať aj technicky náročnejšie predstavenia. Sála je s časti zakopaná pod zem.

Samostatná kinosála je v tejto oblasti celkom málo videným kúskom – v povodí Váhu medzi Bytčou a Púchov vybieha k českým hraniciam päť dolín a samostatné kino má len Makov, Lazy pod Makytou a Papradno. Ale žiadne nebolo postavené takto neskoro. Jedná sa najskôr o starší plán z dôb socializmu. Koncom 80 rokov sa už vo všeobecnosti stavalo málo kín a veľa sa ich rušilo. Prebiehala inventarizácia potrieb a z megalomanských plánov sa prešlo na funkčné riešenia. Možno sa tu jednalo o rivalitu medzi obcami, kedy sa chcelo Papradno popýšiť nejakým prvenstvom. Kultúra v tejto oblasti bola výrazne centralizovaná do priemyselného povodia Váhu a hlavne Považská Bystrica slúži ako centrum, kde sa chodilo a chodí aj za kultúrou a zábavou – aj preto je samostatné kino nezvyčajné.

Kultúrny dom slúži preto v súčasnosti hlavne na lokálnu zábavu, ako sú diskotéky, občasné folklórne vystúpenia, či spoločenské stretnutia. Kino Javorník (pomenované podľa najvyššieho vrchu v chotári obce, na Slovensko českej hranici) fungovalo krátku dobu, cca. do roku 2000. Po tejto dobe sa objavilo niekoľko snáh o obnovenie kina, dokonca tu chvíľu fungoval aj kinoklub (ako e-cinema), ale dodnes nebolo kinu dopriate jeho primárneho využitia.

Kínobus sa tu zastavil v roku 2009 a už vtedy boli premietačky v zlom stave, čo svedčí ako o prístupe obce, tak premietača. Stroje sa kazili, zvuk fungoval len veľmi slabo, nebola tu nainštalovaná čítačka na tzv. modrú stopu, čiže záznam zvuku, ktorý prišiel okolo roku 2000. Tým len chceme naznačiť, že kino tu nemalo nikdy veľkú šancu na prežitie.

Ako to však bolo s kinom pred touto stavbou, nevieme, Počas komunizmu sa tu určite premietalo, jednalo sa o centrálnu obec, ktorá mala vo svojej najväčšej sláve okolo 4500 obyvateľov a celá dolina okolo 7000 obyvateľov, čiže sa jednalo o  veľkú oblasť.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z