Luna - Český Krumlov

ID
0167
Názov
Luna
Historický názov
Družba
Mesto/Obec
Český Krumlov
Adresa
Špičák 134, 381 01 Český Krumlov-Český Krumlov 1, Česko
Okres/Kraj
Jihočeský kraj
Technické vybavenie
Meopta 5XB, DCI projektor Christie Digital, DCI server DOREMI
Technický stav
výborný
Kapacita
320 - 1976, 242 - 2013
Súčasný stav
promítá
Rok stavby
1974
Rok rekonštrukcie
2013
Rok zahájenia činnosti
1976
Architekt
Böhm Bohumil
Anotácia
Budova kina pocházející ze 70. let 20. století představuje kvalitní ukázku mezinárodního stylu. Autorem kina byl jeden z nejvýznamnějších jihočeských architektů 2. poloviny 20. století Bohumil Böhm.
Odkaz na webové stránky
http://www.luna-kino.cz/
Ďalšie informácie

V letech 1974 až 1976 bylo v rámci brigádnické "Akce Z" postaveno nové kino s názvem "Kino Družba", na jehož stavbě bylo občany města odpracováno více jak 120 000 brigádnických hodin. Projekt kina byl zpracován podle architektonického návrhu Ing. arch. Bohumila Böhma. Součástí byla výtvarná díla ak. mal. Milana Peterky (opona, vitráže) a ak. soch. prof. Bohumila Dobiáše (fontána, keramické obklady). Kino s kapacitou 320 míst zahájilo svou činnost Slavnostním otevřením dne 18.12.1976 v 15.00 hodin a prvním titulem byl sovětský film Když přichází září.

· Objekt lze pokládat za nejzdařilejší práci významného tvůrce nadregionálního významu, Bohumila Böhma, na území Českého Krumlova.  Kino „Družba“ reprezentuje na vysoké kvalitativní úrovni vrcholnou polohu stavební kultury města 60. až 80. let 20. století a mělo by být jako dokument i umělecké dílo památkově chráněno. Přičleňuje se tak k proslulým českobudějovickým stavbám architekta („Koldům“, plavecký bazén), které jsou odbornou literaturou pokládány za velmi pozoruhodné příklady české stavební kultury 2. poloviny minulého věku.

Budova kina na skalní vyvýšenině u vstupu do historické části města, v městské části Špičák, pochází ze 70. let 20. století, jejím autorem je známý architekt jihočeského Stavoprojektu Bohumil Böhm. Areál kina se skládá z dvou kubusových částí dispozičně i funkčně propojených. V přízemní obdélné budově bylo umístěno zázemí, které tvořila vstupní a šatní hala, klubovna, kuřárna a restaurace. Do tohoto přízemního objektu zasahuje vyšší část vlastního kinosálu, jehož dvě stěny jsou konvexně vypouklé. Do budovy se vchází z upraveného prostranství s keramickou fontánou z roku 1977 od keramika Bohuslava Dobiáše. Přízemní část kina má výrazné horizontální členění. V jihovýchodním koutě ochozu je upevněna barevná vitráž jiMilana Peterky. Kubus kinosálu má hladkou fasádu, pouze na severní stěně najdeme pás úzkých obdélných oken, která jsou umístěna v širokých šambránách. Kromě hlavního západního vchodu disponuje budova ještě dalšími dvěma vstupy po stranách kinosálu. Po roce 2013 bylo kino upraveno, exteriérový povrch stavby na úrovni terasy na Špičáku byl změněn za hladkou omítku, okna i dveře kina byla vyměněná za nová.V devadesátých letech byl vzhledem ke snižujícímu se zájmu diváků rozdělen na provoz kina a komerční provoz posilovny a fitness

. V roce 2000 byla realizována technologie ozvučení systémem Dolby stereo SR

. V roce 2002 provedena kompletní výměna sedadel v kinosále s celkovou kapacitou 242 křesel

Současnost

Samotná digitalizace KINA byla provedena od 20. do 29. února 2012. Instalován byl DCI projektor Christie Digital, DCI server DOREMI a řada dalších komponentů pro ovládání systému. Zvukový řetězec byl rozšířen na konfiguraci 7.1. Dále byl nainstalován systém pro přehrávání 3D obsahu DepthQ a nové stříbrné plátno, které je díky větší odrazivosti pro tento systém nutné. Pro příjem alternativního obsahu (hudební či sportovní přímé přenosy) byl systém doplněn o příjem satelitního signálu ve vysokém rozlišení 1080p(FullHD).


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z