Mier - Modra

ID
0163
Názov
Mier
Mesto/Obec
Modra
Adresa
Kalinčiakova 568/4, 900 01 Modra, Slovensko
Okres/Kraj
Pezinok
Typ kina
Cinamascopické kino
Technické vybavenie
Meopta MEO 5. Súčasnosť - projektor NEC NC1200C, server DOLBY/DOREMI ShowVault IMB2 K4. Zvukový systém Dolby Surround 7.1. 3D systém Volfoni
Technický stav
výborný
Kapacita
360 miest - pôvodne, 213 - od 2018
Súčasný stav
premieta
Rok stavby
1957 - 60
Rok rekonštrukcie
2002, 2013, 2018
Rok zahájenia činnosti
1960
Architekt
projekčná kancelária Spojprojekt Praha - hlavný projektant Ing. arch. Ziembrowski. Koncept typových „cinemascopických“ kín – pre sálu s kapacitou 350 divákov - typový projekt „Kino 350 – vzor 56“.
Zodpovedný za kino
Roman Zatlukal - vedúci, súčasnosť
Anotácia
Budova malého mestského kina z roku 1960 v bruselskom štýle je pozoruhodným dokladom tohoto typu architektúry z 2. polovice 20. storočia v prostredí malého mesta. Na Slovensku jedno z mála typových kín, vystavaných s príklonom a zameraných na projekciu ši
Odkaz na webové stránky
https://www.kinomodra.sk/klient-529/kino-162
Ďalšie informácie

V roku 1955 bola v Hollywoode ustálená špecifikácia pre širokouhlý formát filmov „cinemascope“ a súčasne s touto špecifikáciou došlo k zmene štandardu usporiadania a vybavenia kinosálov. V Československu hneď nato vznikol v projekčnej kancelárii Spojprojekt Praha (hlavný projektant Ing. arch. Ziembrowski) koncept typových „cinemascopických“ kín – pre sálu s kapacitou 350 divákov vznikol typový projekt „Kino 350 – vzor 56“. Realizačná projektová dokumentácia pre tento typ bola dokončená v júny 1957 a prvou realizáciou bolo práve kino Mier v Modre. Projekt po menších úpravách, zameraných na špecifikum miesta a podmienok, bol realizovaný a postavený v roku 1960. Kino má v Československu ešte najmenej jedného brata a to kino Brigáda v Bučoviciach, okres Viškov. Žiaľ, viacej stavieb tohto prototypu sa asi nedochovalo, alebo skôr nerealizovalo. Pre tieto dve kiná je zaujímavá aj realizácia názvu kina umiestnená na fasáde budovy.

Aj na svoje malé rozmery, pôsobí stavba ľahkým dojmom, ktorá vychádza z inšpirácie obdobne riešených budov, ktoré vznikli v 60. rokoch v zahraničí, a ktoré vychádzali z obdivu k miesovskej architektúre. Aj táto stavba, aj keď bola navrhnutá nie významným, alebo samostatne pôsobiacim architektom, ale vznikla od stolu v plánovacom štúdiu Filmprojektu, ktorý však navrhoval obdobné typy budov kín, ako aj veľkolepé moderné 70mm kiná, ako napr. kino 70 Uničov, či Hviezda v Trnave. Každopádne, táto realizácia a návrh mohli vzniknúť jedine vďaka uvoľneniu, ku ktorému prišlo v 60. rokoch. Aj napriek príchodu ruských vojsk, bol projekt tohoto kina ešte realizovaný.

Kino prešlo niekoľkými rekonštrukciami, ale až do roku 2002, zostal ako interiér tak exteriér zachovaný. Od roku 2002 sa realizovalo viacero rekonštrukcií, ktoré výrazne zmenili ako výzor interiéru, ale aj premietaciu techniku, z ktorej aj vďaka novej technológii premietania a celkovej zastaranosti konceptu cinemascope, neostalo zachované asi nič.  V kine bol nainštalovaný zvukový systém Dolby ProLogic, ktorý už obsahoval reproduktory nielen za plátnom, ale aj po obvode kinosály. Do roku 2013 sa používali dve premietačky typu Meopta MEO 5. 

V novodobej histórii bol prelomovým rokom pre kino rok 2013, kedy prebehla kompletná digitalizácia, ktorej súčasťou bola aj výmena premietacieho plátna, ktoré sa zväčšilo na typ Sonora Regent S a má rozmer 9,8 x 4,2 m.  V kine je inštalovaný systém štandardu DCI, ktorý pozostáva z projektoru NEC NC1200C, serveru DOLBY/DOREMI ShowVault IMB2 K4 a zo zvukového systému štandardu Dolby Surround 7.1. Súčasťou je aj 3D systém Volfoni. Digitalizácia bola realizovaná aj za finančnej podpory Audiovizuálneho fondu a mesta Modra.

V roku 2018 prešla kinosála prvou časťou rekonštrukcie, kedy bola kompletne zrekonštruovaná podlaha – úplne nové stupňovanie, núdzové osvetlenie a položenie novej podlahovej krytiny - záťažového koberca. Boli aj vymenené staré sedačky za nové, pohodlnejšie a kapacita bola z pôvodných 360 miest zmenšená na aktuálnych 213 a bolo pridaných aj 5 miest pre vozičkárov.

Premietacími dňami sú utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota a nedeľa. Počas týždňa predstavenia začínajú o 19.30, v sobotu o 15.30, 17.30 a o 20.00, v nedeľu o 17.30 a 19.30. Vstupné sa pohybuje v cenách od 3,- € do 8,- €, pri 3D projekcii 6,- €. V priestore kina nájdete Bistro Kinečko. V kine aktuálne pracujú 3 premietači, 2 uvádzači a 2 pokladníčky. Dramaturgom a manažérom je Roman Zatlukal. Okrem komerčných a animovaných titulov tu funguje aj filmový klub K4 a premietajú sa tu aj prenosy z divadiel.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z