Nova - Sereď

ID
0071
Názov
Nova
Mesto/Obec
Sereď
Adresa
Dionýza Štúra 759, 926 01 Sereď, Slovensko
Okres/Kraj
Galanta
Typ kina
Stále, mestského kultúrne stredisko a obchodné centrum NOVA
Technické vybavenie
DCP, Meo 5XB
Súčasný stav
v prevádzke
Rok zahájenia činnosti
1987
Ďalšie informácie

Kino Nova malo v Seredi viacerých predchodcov - jedná sa hlavné o kino, ktoré založil Ján Horváth, vojnový invalid v období prvej Československej republiky a nazval ho Kino Invalid. Po vojne bolo premenované na kino Napred. Sereďania mu hovorievali aj Blšáreň. Budova sa nachádzala v mieste súčasnej autobusovej stanice v centre mesta. Keď bolo v roku 1977 kino Napred asanované premietalo sa v ňom už skoro 60 rokov. Nové širokouhlé bezbariérové kino NOVA s výborným akustickým riešením s kapacitou 468 miest bolo uvedené do prevádzky až v roku 1987 v rámci novopostaveného mestského kultúrneho strediska a obchodného centra NOVA. Od roku 1999 je súčasťou štruktúry Domu kultúry v Seredi.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z