Poľana - Hrochoť

ID
0183
Názov
Poľana
Mesto/Obec
Hrochoť
Adresa
976 37 Hrochoť, Slovensko
Okres/Kraj
Banská Bystrica
Technické vybavenie
Meopta III
Technický stav
zlý
Súčasný stav
nepremieta - budova kultúrneho domu je v súčasnosti nefunkčná, ale pripravuje sa rozsiahla rekonštrukcia
Rok zahájenia činnosti
1963
Ďalšie informácie

V roku 1963 vyriešil KP FKE v prospech tamojšieho kina presun dvoch premietačiek Meo III z MNV Hrochoť, ktoré boli delimitované z banskobystrického kina Bystrica. Záujemcom o film bolo k dispozícii širokouhlé kino Poľana, ktoré najmä v 80. rokoch patrilo k ostro sledovaným vo sfére pôsobnosti KZ SPF. Kultúrny dom disponoval viac účelovou sálou a jednalo sa vo všeobecnosti veľmi veľkolepý priestor, ktorý na obec podobnej veľkosti a hlavne dostupnosti, predstavoval nevšedný prepych.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z