Pozďatín - Třebenice

ID
0185
Názov
Pozďatín
Mesto/Obec
Třebenice
Adresa
Havlíčkovo nám. 21, 411 13 Třebenice, Česko
Okres/Kraj
Ústecký kraj
Rok rekonštrukcie
1972-73
Rok zahájenia činnosti
1973
Architekt
Emil Tomeš - projektant, Štelzig Vratislav - výtvarný prvek na fasádě
Anotácia
Budova tvoří jižní stranu Havlíčkova náměstí. Dvoupodlažní objekt je zastřešen sedlovou střechou. Zásadní byla přestavba objektu na kino mezi lety 1972-1973.
Ďalšie informácie

Architektura

Dům se nachází v historickém jádru města. Stavba vytváří jižní frontu Havlíčkova náměstí a je tvořena hmotou při náměstí a navazujícími dvorními křídly. Hlavní hmota při uliční čáře je obdélného půdorysu, má dvě výškové úrovně a je zastřešena sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s uliční čárou. Průčelí do ulice je členěno nízkým předsazeným soklem na který navazuje plocha parteru, která je v celé ploše obložena páskovým keramickým obkladem. Plocha je členěna sedmi osami v pravidelném rozestupu, kdy prostřední má podobu vstupu se sešikmeným ostěním. Výplň v podobě dvoukřídlých dveřích je umístěna hluboko ve špaletě otvoru. Dveře jsou z větší části prosklené s hnědou povrchovou úpravou. Ostatní osy jsou okenní, na výšku obdélné. Dvoukřídlé rámy mají bílou barvu. Úroveň zakončuje subtilní, jednoduchá římsa, která je více vykonzolována. Plocha převýšeného patra je prostorově členěna a to předsazenými pásy. Osm pásů o stejné výšce, různé šířce má stejně velké rozestupy. Mezi prvním a druhým pásem při severovýchodním nároží domu je čtveřice předsazených, úzkých pásků, které jsou vyšší než okolní pásy. Nahoře i dole jdou do poloviny vzdálenosti mezi hranou polí a římsou fasády. V dolní polovině dvou polí, mezi kterými je čtveřice úzkých, je obdélná plocha lemovaná ze stran římsou ve tvaru písmene C. Trojice polí od severozápadního nároží je v dolní čtvrtině propojena římsou. Obdobná římsa je i v ploše mezi dolní hranou polí a patrovou římsou. Tato římsa jde přes tři plná pole a část pole následujícího. Plocha fasády je zakončena jednoduchou kubickou římsou. Plocha těchto architektonických prvků je hrubě omítaná a ve dvojím barevném provedení. Základní plocha je v hnědočervené a architektonické a plastické prvky jsou šedé. Ve střešní rovině skloněné do ulice je umístěna trojice střešních oken ve velikosti výlezových otvorů. Dvorní křídlo při západní hraně parcely je přízemní na obdélném půdorysu a zakončeno sedlovou střechou. Kratší protilehlé křídlo je taktéž přízemní, na obdélném půdorysu a zakončeno pultovou střechou.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z