Prírodné kino - Tlmače

ID
0132
Názov
Prírodné kino
Historický názov
Kino Tlmače (súčasný názov)
Mesto/Obec
Tlmače
Adresa
Továrenská 153, 935 21 Tlmače-Lipník, Slovensko
Okres/Kraj
Levice
Typ kina
prírodné
Technické vybavenie
pôvodne Meopta UM 70/35, neskôr Mopta V/XB, súčasnosť e-cnema
Technický stav
dobrý
Kapacita
cca. 1500
Súčasný stav
v prevádzke
Rok stavby
1973
Rok rekonštrukcie
2015
Rok zahájenia činnosti
1973
Rok ukončenia činnosti
2000, obnovenie činosti 2016
Zodpovedný za kino
Lucia Kúdelová
Odkaz na webové stránky
https://www.facebook.com/kinotlmace
Ďalšie informácie

Medzi rokmi 1973 až 1986 boli Tlmače jedinou obcou na Slovensku (možno Československu, či dokonca svete?), ktoré malo širokouhlé, panoramatické 70mm kino / amfiteáter. Tlmače boli totižto až v roku 1986 titulované za mesto a aj v tej dobe sa jednalo o jedno z najmenších miest, ktoré má takéto kino (v Česku sú to napr. Jilemnice, Jaroměř, či Krnov). Prírodný amfiteáter bol postavený na sídlisku Lipník, ktoré začali budovať v 50 rokoch v rámci intencií socialistického realizmu s presne členenými funkciami mesta. Stojí v oddychovej časti so športovým areálom a kolkárňou (dnes už nefunkčnou). V súčasnosti je jeho oddychová zonácia zachovaná, sídli tu ešte hotel. Amfiteáter bol postavený a existoval pod správou fabriky Slovenské energetické závody Tlmače, vďaka čomu mala obec na jeho prevádzku, aj programovanie. Bolo dizajnované na veľké prehliadky, socialistické a folklórne slávnosti, oslavy podniku ale aj menšie spoločenské oslavy.

Pre nás je najdôležitejšia jeho kinofunkcia - amfiteáter bol projektovaný ako panoramatické kino s možnosťou projekcie 70mm filmov, čomu zodpovedá aj projekčná plocha s uhlopriečkou asi 24 metrov. Premietalo sa na prístrojoch UM 70/35 firmy Meopta československej výroby, dodnes jednými z najlepších (a najkrajších) strojov na trhu (ich výroba skončila v 70 rokoch). Stroje umožňovali projekciu 70 aj 35 mm filmov. Podobne ako kino Klub, nedostal ani amfiteáter žiadny názov, a zostalo len pomenovanie Prírodné kino.

Amfiteáter bol vyhláseným miestom široko ďaleko. Dodnes kolujú historky o československej premiére filmu Čeľuste, ktorá sa tu mala uskutočniť, a tiež dohady o tom, pokiaľ až stávali odparkované autá v čase projekcie.

Svoju púť skončil skôr ako kino Klub a to v roku 2000, kedy bol druhý najväčší odliv kín. Technické nároky na beh kina boli veľké, hlavne čo sa údržby strojov týka, Tieto stroje potrebujú samostatnú opateru a človeka, ktorý ich miluje. Ak tu nie je, ich údržba je neprimerane drahá a aj projekcia je náročnejšia.

V roku 2016 však bolo kino digitalizované na e-cinema a dodnes premieta. Sme radi, že sa tak stalo na popud festival Kinobus, ktorý sa tu konal v roku 2015 a na chvíľu obnovil a dokonca aj vynovil amfiteáter. Na projekcií sa vtedy zúčastnilo asi 600 ľudí. A dovolíme si uviesť aj malé perličky, V rámci spoločnej brigády s obyvateľmi, sme pred festivalom vynovili amfiteáter a hlavne obnovili náter na celom plátne, čo je plocha cca. 200 m2. Jednalo sa o odstránenie starých náterov a omietky a natretie dvomi nátermi. Bol sme na to piati a trvalo nám to tri dni. Ale dlhé tri letné dni. Obec nakúpila farby a poskytla zdvíhaciu plošinu. Ak sa nemýlime, na tej ploche sa premieta dodnes.

Technická vsuvka – stroje boli už v roku 2015 nefunkčné a vybrakované, Všetky speňažiteľné komponenty boli ukradnuté, ale skoro jeden stroj sa z tých dvoch dal postaviť. Naša snaha o ich záchranu bola márna. Jeden nemenovaný premietač a fanúšik týchto strojov ich s obcou vymenil za nové 35mm Meopty V XB so širokouhlými objektívmi. Jednalo sa však už o rok 2015, čiže 35mm kópie boli za zenitom. Za toto sprostredkovanie sme schytali trocha sprda od ostatným 70mm fanúšikov. Ako je to v súčasnosti s kabínou nevieme, či sú tu stroje nevieme tiež. Ale trocha sa bojíme, že takáto búdka je nestrážiteľná a žiaľ pre obec nepotrebná.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z