Radost - Havířov

ID
0172
Názov
Radost
Mesto/Obec
Havířov
Adresa
Alšova 234/11, Město, 736 01 Havířov-Havířov 1, Česko
Okres/Kraj
Moravskoslezský kraj
Typ kina
Jednosálové, 35mm
Technický stav
výborný
Kapacita
300 - současnost
Súčasný stav
Kino nepromítá, budova slouží jako kulturní dům Radost
Rok stavby
1954-55
Rok zahájenia činnosti
2006-07
Rok ukončenia činnosti
1993
Architekt
Václav Meduna, Václav Drozda, Otakar Jaklovec
Anotácia
Monumentální architektura socialistického realismu 1. poloviny 50. let 20. století s prvky inspirovanými českou novorenesancí a lidovým uměním, postavená Václavem Drozdou a Otakarem Jaklovcem, součást urbanistického a architektonického řešení města.
Odkaz na webové stránky
https://www.mkshavirov.cz/
Ďalšie informácie

První zmínky o Kině Radost v městské kronice z roku 1956 jsou z 8.  března, kdy bylo v sále dosud nehotového kina vzpomenuto Mezinárodního dne žen. Kino Radost se však stalo pro Havířovany důležitým objektem už v roce 1955, když v jeho ještě nedokončených prostorách byla 18. prosince předána zakládací listina města a městské insignie a vyhlášeny výsledky mimořádných voleb 83 poslanců budoucího národního výboru.

Prvním filmem, který se v Radosti promítal, byla Rudá záře nad Kladnem. Hrálo se tenkrát dvakrát denně pro dospělé a v neděli od půl druhé se dávaly pohádky pro děti.  Posledním filmem, kterým Kino Radost ukončilo svou promítací éru, byl v červnu 1993 americký film Přichází Satan.

Kino Radost je netypičtější objekt chráněného památkového území Sorela. Do roku 1991 sloužila Radost především jako kino a taneční sál. Objekt kina byl majetkem státu, provozovatelem byla Městská správa kin a později Městské kulturní středisko Havířov.

Od roku 1992 měla budovu v pronájmu soukromá společnost, která v hlavním sále po ukončení promítaní provozovala přibližně dva roky společenskou hru Bingo a v přízemí Casino. V roce 1996 v rámci převodu z Fondu národního majetku byl objekt Kina Radost převeden do majetku města Havířova. Jelikož soukromá společnost neplatila dlouhodobě nájem z pronájmu objektu Kina Radost, podalo město soudu v roce 1997 návrh na vyklizení. Soudní spory se vlekly několik let, konečný rozsudek nabyl právní moci až v roce 2000 a Kino Radost bylo vyklizeno.

V roce 2002 zadalo město zpracování studie rekonstrukce chátrající budovy.

V roce 2003 bylo Kino Radost vyhlášeno kulturní památkou. Komplexní rekonstrukce objektu byla zahájena 25. června 2006 a ukončena byla 23. července 2007. Celkové náklady dosáhly částky cca 130 mil. Kč. V prostorech bývalého Kina Radost vznikla v suterénu obrazová galerie a technické zázemí objektu (vzduchotechnika, nová trafostanice, zázemí kavárny, náhradní zdroj elektřiny). V přízemí bude kavárna s terasou a tanečním parketem, šatny pro návště vníky a WC včetně bezbariérové úpravy.

V 1. patře se nachází víceúčelový sál s posuvnou portálovou stěnou, který se využíva ke kulturním a společenským událostem. V sále jsou varhany, které sem byly přemístěny z komorního sálu v Kulturním domě Leoše Janáčka. V 1. patře se dále nachází bufet, foyer s původní repasovanou nástěnnou malbou, kuřárna. Repasovaná jsou všechna vitrážová původní okna, nástěnná malba a veškeré zámečnické výrobky - ocelové dveře, vstupní dveře, zábradlí. Sgrafitová fasáda byla restaurována dle požadavků Státního ústavu památkové péče Ostrava.

Kino už v Radosti není. Všechen filmový program, se koná v kině Centrum.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z