Slávia - Bošany

ID
0127
Názov
Slávia
Mesto/Obec
Bošany
Adresa
956 18 Bošany, Slovensko
Okres/Kraj
Partizánske
Kapacita
152
Súčasný stav
neexistuje
Rok stavby
1929
Rok zahájenia činnosti
1930
Architekt
Vladimír Karfík
Zodpovedný za kino
Hynek Skřehota (r. 1937)
Ďalšie informácie

Bio Slávia bolo továrenské kino, ktoré vzniklo popri bývalej Veľkobošianskej cisársko-kráľovskej patentovej továrni na kožu, hnacie remene a vojenskú výstroj, ktorá sa neskôr stala jednou z najvýznamnejších garbiarní v Uhorsku. V roku 1920 sa továreň svojou úzkorozschodnou železničkou napojila na železničnú trať Nové Zámky – Trenčín so stanicou v Bošanoch, ktorá bola vybudovaná už v roku 1884.

V čase vyvrcholením hospodárskej krízy v roku 1930 odkúpil tunajšiu továreň podnikateľ Tomáš Baťa a jej výrobu rozšíril a zmodernizoval pod projekčným vedením významného architekta Vladimíra Karfíka. Súčasťou Baťových podnikateľských aktivít bola aj výstavba bytových domov pre zamestnancov továrne, čím vznikla tzv. Červená a Biela kolónia a Bošany nadobudli malomestský charakter. Záriveň v rámci a pre kolónie dal vybodvať aj kino.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z