Slovenská Národná Galéria - Bratislava

ID
0109
Názov
Slovenská Národná Galéria
Mesto/Obec
Bratislava
Adresa
Rázusovo nábrežie 2, 811 02 Bratislava, Slovensko
Okres/Kraj
Bratislava I
Typ kina
Amfiteáter
Kapacita
500
Súčasný stav
nepremieta
Rok stavby
1977
Rok rekonštrukcie
2020
Rok zahájenia činnosti
1977
Architekt
Vladimír Dedeček
Anotácia
Po založení SNG v roku 1948 sa začala veľmi intenzívne riešiť otázka jej sídla. Po niekoľkých peripetiách sa rozhodlo umiestniť galériu do budovy barokových Vodných kasární na nábreží Dunaja.Na prelome rokov 1950 a 1951 jej boli pridelené tieto priestory,
Odkaz na webové stránky
www.sng.sk


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z