Torysa - Červenica pri Sabinove

ID
0051
Názov
Torysa
Mesto/Obec
Červenica pri Sabinove
Adresa
Janka Borodáča 662/18, 083 01 Sabinov, Slovensko
Okres/Kraj
Sabinov
Ďalšie informácie

História nového kina Torysa, nadväzuje na bývalé kino, ktoré sídlilo v kultúrnom dome. Bývalé kino Kultúra sa v roku 1945 premenovalo na kino Torysa. Súčasná budova kina v Sabinove sa viaže na moderný stánok kultúrneho strediska na Ul. Janka Borodáča. Kde sídli aj moderná viacúčelová kinosála. Prvým operátorom bol Michal Šoltýs s premietačom Jozefo Málikom, ktorý sem prešli z bývalého kina. V roku 1990 nastúpil na pozíciu vedúceho kina Ľubomír Pavlovský. V tej dobe nastáva aj citeľný úbytok úbytok divákov, kino má stále šesťdňový hrací profil. Ako väčšine vidieckych kín na Slovensku sa však ani sabinovskému kinu nepodarilo zastaviť niekoľkoročný prepad návštevnosti. Zo strany zriaďovateľa došlo preto v roku 2000 k radikálnemu kroku. Od októbra bol jeho hrací profil zredukovaný na štyri hracie dni (pondelok, piatok, sobota, nedeľa). V roku 2005 kino Torysa prežilo ďalšie racionalizačné opatrenia (redukcia hracieho profilu, zníženie pracovných úväzkov), ale stále hralo. Pod situáciu sa podpísal aj zastaraný mono-zvuk, ktorým nemalo kino šancu konkurovať dolby-digitálnemu zvuku v domácich kinách. 

V roku 2009 sa zablýskalo na lepšie časy. Zvýšený záujem divákov okrem dramaturgie prilákal aj nový zvukový systém Dolby Surround pro Logic, ktorý bol namontovaný začiatkom roka 2009. Dramaturgia pracovala nielen s „kasovými” trhákmi, ale aj s novými slovenskými a českými filmami, ktoré boli v Sabinove premietané tesne po premiérových uvedeniach. Onedlho sa situácia opäť mení. Vývoj techniky sa nedá zastaviť a namiesto klasických celuloidových kópií prichádza ich digitalizácia. A s nimi nevyhnutná digitalizácia kín. Tá po dlhých peripetiách v Sabinove nastala v roku 2015. 

Najdôležitejšou skutočnosťou pre slovenskú kinematografiu celkovo je to, že v kine Torysa a v Sabinove celkovo, sa nachádzalo školiace stredisko pre premietačov. Od deväťdesiatych rokov sa jednalo o jediné školiace stredisko na celom slovensku, čiže na premietacích prístrojoch v Sabinove premietali všetci, ale úplne všetci premietači, ktorý sńa slovensku v súčasnosti pôsobia.

Aj keď kino odstránilo počas digitalizácie obe 35 mm premietačky, vďaka iniciatíve ľudí z amfiteátra v Prešove, sa v súčasnosti v kine opäť nachádza jeden 35 mm stroj, Meopta V XB. 

Za zmienku stojí aj celkovo budova kultúrneho domu Janka Borodáča, ktorá je mńa podobné mesto naozaj veľkorysá a poskytuje na dobu svojho vzniku najlepšie riešenia normalizačného dizajnu, Celý jej Genius Loci však bol veľmi zničený pri poslednej rekonštrukcii, kedy z celého kultúrneho domu zostala len úbohá biela kocka, plná plastu a rýchleho občerstvenia. Našťastie sála kina neprešla doteraz rekonštrukciou, dialo sa tak len vo foyeri kina, ktorí’é je takto jedno z najnevkusnejších. 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z