Vesmír - Trutnov

ID
0166
Názov
Vesmír
Historický názov
Städliches Lichtspielhaus (1929-1945), Stalino (1945 - ???)
Mesto/Obec
Trutnov
Adresa
Náměstí Republiky, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov-Trutnov 1, Česko
Okres/Kraj
Královéhradecký kraj
Typ kina
původně jednosálové, dnes má dva sály
Technický stav
výborný
Kapacita
Kinosál Modrá Galaxie - 252 míst + 4 místa pro imobilní, kinosál Červený trpaslík - 36 míst + 3 místa pro imobilní
Súčasný stav
výborný
Rok stavby
1929
Rok rekonštrukcie
1979, 2006, 2008
Rok zahájenia činnosti
1929
Architekt
Richard Brosche
Anotácia
Výstavba kina byla započata v roce 1928 podle projektu architekta Richarda Brosche z České Lípy. Budova nynějšího kina Vesmír („Städliches Lichtspielhaus“, později kino“Stalino“) patří k významným trutnovským stavbám první poloviny 20. století.
Odkaz na webové stránky
https://uffo.cz/program/kino-vesmir/
Ďalšie informácie

Od konce 20. let 20. století začalo město uvažovat o reprezentativnější stavbě nového kina, ve výběru pozemků zvítězilo stavební místo u bývalých sprchových lázní poblíž mlýnského náhonu. Architektonický projev z doby výstavby se bohužel nedochoval ve své původní podobě, r. 1976 bylo monumentálně pojaté východní ukončení budovy znehodnoceno prolomením obdélníkových oken pro kavárnu a celkovému výrazu budovy neprospělo ani "nové" pojetí omítek spolu s řemeslně nevhodně provedenou výměnou střešní krytiny. Stylový interiér byl rekonstrukcí rovněž znehodnocen.

Objekt je však zachován svým půdorysným členěním, k východní straně segmentově zakončen, po obvodu stavby vpadlé lizénové rámce, nad vstupem k SZ nároží (k řece Úpě) ve střeše nadokapní průměrný vikýř s pěti okenními osami. Původní dveřní vstupy s prosklenými výkladci kryty obvodovou plochou stříškou s oplechováním. Lizénová vsazená okna byla v době rekonstrukce zaslepena v počtu 3 ks (u nárožního segmentového zakončení, k SV straně), necitlivě byla prolomena okna kavárny (V strana). Kupole a střecha vyneseny v nadstřešní nízké nástavbě. Krov valbové střechy s bedněním, krytinou plech v pásech. Výkladce novodobé včetně nevhodných dveří.

V současnosti kino patří pod  Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. Ten má na starosti také sál UFFO, co je vizuálně a jistě také technicky velmi působivý sál, který svou architekturou připomíná skutečně Ufo. Proto taký koncepčně bylo kino asi přejmenováno na kino Vesmír.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z