Vzdelávacieho sväzu - Ladce

ID
0130
Názov
Vzdelávacieho sväzu
Mesto/Obec
Ladce
Adresa
018 63 Ladce, Slovensko
Okres/Kraj
Ilava
Kapacita
92, alebo 160
Súčasný stav
neexistuje
Rok zahájenia činnosti
1922
Zodpovedný za kino
Anton Rohel - premietač, R. Lukoviny - vedúci, Jozef Král . pokladník, Ján Kočišík - uvádzaž
Ďalšie informácie

Súčasne so Vzdelávacím spolkom vzniklo v Ladcoch aj kino, v ktorom boli prvé filmy premietnuté už koncom roka 1922. Volalo sa trocha neoriginálne po svojom zakladateľovi, čiže Kino Vzdelávacieho sväzu (takýto názov sa udáva  ročenkách o kinách v ČSR v 30tych rokoch). Prvým premietačom filmov bol Anton Rohel, vedúcim kina bol R. Lukoviny, pokladníkom Jozef Král a uvádzacom Ján Kočišík. Prvé zvukové filmy sa v Ladcoch začali premietať už vr. 1934, o čo sa opäť po finančnej stránke postarala cementáreň. Kino bolo malé a premietalo asi jeden krát do týždňa – jeho presnú polohu nevieme určiť, ale nachádzalo sa asi v mestskom úrade. Nejednalo sa teda o samostatnú budovu, ale viacúčelovú kultúrnu sálu, v ktorej podnikal Vzdelávací sväz väčšinu svojich aktivít. Kapacita sály bola 92 divákov (ročenka z roku 1933 udáva až 160 miest). 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z