Kupeľné Kino - Liptovské Sliače

ID
0082
Názov
Kupeľné Kino
Mesto/Obec
Liptovské Sliače
Adresa
Kúpeľná, 962 31 Sliač-Sliač - kúpele, Slovensko
Okres/Kraj
Ružomberok
Typ kina
kúpeľné kino
Súčasný stav
mimo prevádzky - sála však slúži na rôznorodé kultúrne akcie
Rok zahájenia činnosti
1935
Ďalšie informácie
V dobe výstavby komplexu budov Palace boli Kúpele Sliač malým kúpeľným mestečkom. V roku 1922 ich kúpil československý štát. Komplex nových budov hotela Palace navrhol pražský architekt Rudolf Stockar. Projekt sa týkal komplexu reštauračných a spoločenských miestností situovaných na okraji celého kúpeľného komplexu. Architekt ďalej riešil kúpeľné centrum a regulačný plán kúpeľov. Z týchto plánov sa však uskutočnilo len torzo. Neskôr sa musel projekt prepracovať, keďže došlo k objednávke aj hotelovej časti. Vznikla tak 240 m dlhá funkcionalistická budova, ktorú dnes vnímame ako jeden celok, a ktorá sa súčasne stala hlavnou budovou kúpeľného areálu.

Komplex pozostáva z ubytovacej časti, jedální, kaviarní, služieb a kina. Autor kládol pri výstavbe a zariaďovaní dôraz na funkčnosť priestorov, všetko premyslel do dôsledkov – od nábytku až po kanvicu na kávu. Aj napriek nedodržaniu pôvodných plánov je toto dielo architektonicky vysoko cenené. Ako významnú stavbu si ho všimla už v dobe jeho vzniku aj odborná verejnosť. Časopis Slovenský staviteľ mu venoval v roku 1932 samostatné číslo. 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z