Družba - Levice

ID
0073
Názov
Družba
Mesto/Obec
Levice
Adresa
Námestie hrdinov, 934 05 Levice, Slovensko
Okres/Kraj
Levice
Typ kina
Panoramatické, 70 mm
Technické vybavenie
v súčasnosti žiadne
Súčasný stav
mimo prevádzky
Rok zahájenia činnosti
1974
Ďalšie informácie

Modernistická dominanta mesta Levice sídli na námestí Hrdinov. Stavala v dome, kedy sa kultúrne domy, menili na Domy kultúry, PKO a iné, z dnešného pohľadu výstredné budovy. Vznikla v období, kedy sa hľadelo do kultúrnej, či energetickej budúcnosti len so smiechom. Jedná sa o veľkoryso projektovanú multifunkčnú budovu, ktorej primárnym a skoro jediným účelom bola kultúra, čo je na dnešné pomery nepredstaviteľné. Stojí oproti Pomníku padlých hrdinov na Námestí  hrdinov, na ktorého výstavbu bol použitý rovnaký materiál, ako na stavbu základov, schodiska Družby – travertínu z miestneho lomu. Dostavaný bol v roku 1973. Jednalo sa o multifunkčný kultúrny priestor pre kino, divadlo, výstavy, konferencie. Najmodernejšie kino v Leviciach, jediné vnútorné panoramatické kino so 70mm projekciou v regióne (v Tlmačoch bolo prírodné panoramatické kino). Budova priťahuje dodnes vďaka umiestneniu a architektonickému riešeniu veľa pozornosti. Kino bolo zrušené už okolo roku 2010. V roku 2012 bola budova narýchlo a nešetrne vysťahovaná a kompletne zrušená prevádzka divadla, knižnice a mestského kultúrneho centra, ktoré sa preťahovali do kina Junior. Na jej mieste sa malo postaviť nákupné stredisko Európa. V súčasnosti budova ešte stojí, ale chátra a dospela do havarijného stavu.

Postihol ju osud ako väčšinu podobných stavieb, ktoré boli projektované a dimenzované pre 70 roky, obdobie najväčšieho optimizmu ako ohľadne budúcnosti filmu a kinematografie (hlavne pre nové formáty, ktoré v tejto dobe prichádzajú – 70mm film a plné kinosály), ako aj v trocha bezohľadnom megalomanstve, ako energetickom, tak priestorovom. Či už sa jedná o Dom kultúry v Banskej Bystrici, kino Družba v Košiciach, alebo Istropolis v Bratislave, všetky postihol podobný osod a opustenie.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z