Kultúrny dom - Šaľa

ID
0122
Názov
Kultúrny dom
Mesto/Obec
Šaľa
Adresa
Slovenského národného povstania 929, 927 01 Šaľa, Slovensko
Okres/Kraj
Šaľa
Typ kina
Panoramatické, 70mm
Technické vybavenie
v minulosti pravdepodobne Meopta UM 70/35
Technický stav
výborný
Kapacita
340 /r. 1974), 240 (r. 2022)
Súčasný stav
premieta
Rok stavby
1973
Rok rekonštrukcie
2020
Rok zahájenia činnosti
1974
Zodpovedný za kino
Katarína Vašková (r- 1074)
Odkaz na webové stránky
http://www.kino.sala.sk/
Ďalšie informácie

Úvodný projekt kultúrneho domu v Šali (DK) vznikol ešte 28. augusta 1963. Jeho výstavba bola niekoľkoročným procesom. Začiatok výstavby DK sa datuje do roku 1968, kedy Pozemné stavby Nitra v rámci bytovej výstavby Sídliska Váh dostali do vienka aj stavbu DK. Stavebný dozor zabezpečoval odbor výstavby Duslo š. p., zastúpený Alojzom Hešterom.

V prvých rokoch výstavba DK stagnovala. Zmena a urýchlenie výstavby prišlo v r. 1971 z podnetu nového vedenia š. p. Duslo, ktoré výstavbu DK zaradilo medzi priority sociálneho programu.

V auguste 1973 bola dokončená výstavba prvej časti DK — Estrádna sála a vstupná hala so šatňou.  Zriaďovateľom DK bol v tom čase Závodný výbor ROH pri š. p. Duslo. V auguste 1973 nastúpili do DK-ROH prví pracovníci. Do funkcie riaditeľa Ľudovít Marinčák. Do funkcií odborných pracovníkov zodpovedných za riadenie jednotlivých činností –  Xaver Chromek, Ján Lieskovský a Viliam Hrabala, ako i ekonomicko-administratívne pracovníčky Júlia Šťastná a Mária Vojteková.

Dňa 8. septembra 1973 v Estrádnej sále DK-ROH títo pracovníci zorganizovali oslavy 15. výročia položenia základného kameňa Duslo Šaľa š. p. Bola to prvá spoločenská akcia v DK. Kolektív odborných pracovníkov neskôr doplnil Ján Kuba a pracovníci údržby na čele s vedúcim Tomášom Morovičom. V roku 1974 bola do funkcie vedúcej kina prijatá Katarína Vašková. Takmer dvadsať rokov patril DK pod podnik Duslo Šaľa. Vďaka tejto skutočnosti sa jednalo o skutočne pokrokové kino a celkovo kultúrny dom, Podniky sa v dobe pred 89. stavali ku svojim kultúrnym domom ako k svojej výkladnej skrini, čomu zodpovedal aj program, nezávislejšia dramaturgia a viac peňazí. Na začiatku 90-tych rokov bol na krátku dobu v ekonomickom prenájme. Avšak táto forma prevádzkovania sa ukázala ako neefektívna, a tak sa zriaďovateľom Domu kultúry stalo mesto, ktoré je ním dodnes.

V rokoch 1973 a 1974 boli postupne odovzdané do prevádzky priestory divadelnej sály —kina bábkovej sály, reštaurácie, klubovne, šatní, skladové priestory, byt domovníka. Práce boli ukončené v júli 1974.

Divadelná sála s kinosálou bola na svoju dobu moderná, kino bolo panoramatické, divadelné pódium 12 metrov hlboké, do Šale preto chodili nejaký čas nacvičovať aj divadelníci z Divadla Andreja Bagara z Nitry a v Šali sa konali aj zaujímavé divadelné premiéry, či predpremiéry.

Kultúrny dom bol strediskom, kde bolo niekoľko záujmových krúžkov, konali sa tu výstavy, prehliadky, divadelné predstavenia, súťaže i kurzy. V rokoch 2020 až 22 prešiel kultúrny dom kompletnou rekonštrukciou. Tá sa týka aj kinosály, ktorá sa zmenila, žiaľ, na unifikovanú eurodotačnú sálu, čomu zodpovedá aj hrací profil a webstránka kina, ktorá kopíruje šablóny.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z