Spoločenský dom - Hodruša - Hámre

ID
0148
Názov
Spoločenský dom
Historický názov
Kasíno
Mesto/Obec
Hodruša - Hámre
Adresa
Hodruša - Hámre, Slovensko
Okres/Kraj
Žarnovica
Typ kina
16 mm kino
Technické vybavenie
najskúr Meopton II
Súčasný stav
Kino zrušené, budova stojí a využíva sa na kultúrne podujatia
Rok stavby
1903
Rok rekonštrukcie
1947
Rok zahájenia činnosti
1947
Ďalšie informácie

História kina Spoločenský dom sa začala s nástupom nového riaditeľa do továrne na spracovanie striebra Sandrik v Dolných Hámroch (dnes len ako časť Hodruše Hámre). Fabrika. bola založená v roku 1895. V roku 1901 poveril majiteľa továrne Róbert von Berks jej riadením Jána Peterku, absolventa viedenskej umeleckej školy, ktorý tu pôsobil od 1898 ako návrhár. Pokrokový Peterka rozšíril výrobný program, dal postaviť školu pre deti zamestnancov, v ktorej boli vo večerných hodinách kurzy a výuka učňov. Pre zlepšenie bytových podmienok dal v roku 1906 vystavať kolóniu rodinných domkov Kyslá a Betlehem. Dal postaviť aj očistný kúpeľ. na spoločenské využitie úradníctva dal postaviť Kasíno a robotnícky konzum. V kasíne bol v roku 1904 premietaný prvý nemý film dovezený z Paríža. Sú dokonca dohady, že sa v tej dobe v kasíne premietalo pravidelne a slúžil ako občasné kino. O tomto však nemáme dostatočné informácie. V Kasíne vznikla v roku 1922 aj lokálna KSČ, čiže sála mala aj sociálny rozmer a bola využívaná aj na všeobecné vyžitie a vzdelanie úradníkov a robotníkov.

Kasíno po vojne už bolo mimo prevádzky a v rokoch 1946 - až 47 bolo prestavané na Spoločenský dom s kinosálou a divadelným javiskom. Jednalo sa o 16mm kino. Viac však o jeho histórii, prevádzke a konci nevieme. Sála Spoločenského domu však stojí. Je využívaná ako hlavný kultúrny sál v obci, Hľadisko tvorili s najväčšou pravdepodobnosťou len naukladáme stoličky. Kino však malo samostatnú premietačskú kabínu.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z