Obzor - Beckov

ID
0154
Názov
Obzor
Mesto/Obec
Beckov
Adresa
Beckov 5, 916 38 Beckov, Slovensko
Okres/Kraj
Nové Mesto nad Váhom
Typ kina
Jednosálové, 16mm
Kapacita
162
Súčasný stav
Budova existuje, kino zrušené
Rok stavby
pred 1680
Rok rekonštrukcie
1950, 1965
Rok zahájenia činnosti
1950
Rok ukončenia činnosti
1972
Zodpovedný za kino
50 - 70 - pán Masarik, od 1970 - Peter Rehák ml. - správcovia kina, Peter Rehák st. - premietač,
Ďalšie informácie

Zdroj: Kronika obce Beckov, roky 1964 – 1996

1950: Z príležitosti IX. Zjazdu KSS zaviazala sa obec vybudovať kino. Adaptovala sa budova bývalého sirotinca v hodnote 40.000 Kčs. Ako prvý premietal sa film „Stenka Razin.“

1957: Aj prevádzka miestneho kina „Obzor“ sa modernizuje.

1964: Brigádnicky upravili cestu pod Hôrku a priestranstvo pred kinom „Obzor“. Kino plní kultúrnoosvetovú prácu vzorne. V tomto roku bolo 248 predstavení, ktoré videli 17.832 návštevníkov.

1965: Vo vnútornej strane čakárne (autobusovej, pri MNV) sú umiestnené drevené skrinky. Slúžia k propagačným účelom kina Obzor... V priebehu roka bola prevedená generálna oprava miestneho kina Obzor. Bol zapojený aj 2. premietací prístroj. Náklad opravy činil 30.000 Kčs. Kino je v súčasnej dobe jediným kultúrnym vyžitím v obci. Bolo v ňom 194 predstavení, ktoré videlo 12.776 návštevníkov.

1967: Previedla sa úprava priestranstiev na Barine pred kinom. V kine Obzor sa premietalo 229 filmov. Zúčastnilo sa na nich 11 900 divákov.

1968: V kine sa premietalo 183 filmov. Zúčastnilo sa ich 10.822 divákov.

1969: Počet  filmových predstavení 171, navštívilo ich 9.574 divákov.

1970: Kino Obzor je v nevyhovujúcej starej budove (bývalý sirotinec). Pojme 162 divákov. Premieta sa 3-krát týždenne. Správca kina: Peter Rehák ml. Počet filmových predstavení v roku 1970: 177. Tieto filmové predstavenia videlo 13.328 divákov.

1971: Do 31. augusta sa v kine Obzor odpremietalo 112 predstavení. Navštívilo ich 7.699 divákov. Tržba za toto obdobie 22.058 Kčs. Cena vstupeniek od 1 – 4 Kčs. Správca kina: Peter Rehák ml. Vzhľadom na havarijný stav budovy bolo premietanie dňom 31. augusta (1971) zastavené.

1972: Kino Obzor. Pre generálnu opravu budovy (úprava fasády, oprava strechy, vonkajší náter okien) sa premietalo len v mesiacoch  október – december. Počet predstavení: 53. Počet návštevníkov: 4.337. Ceny vstupeniek: 1 – 4 Kčs. Počet sedadiel: 160. Počet zamestnancov: 5. Správca kina: Peter Rehák ml. Vykurovanie premietacej haly tuhým palivom. Miestnosť slúžila aj na iné účely: slávnosti (6.11.1972 oslavy 55. výročia VOSR), akadémie, verejné zhromaždenia (20.9.1972 – k plneniu volebného programu, prítomný aj minister vnútra Egid Pepich).

1973: Pokračovalo sa na adaptačných prácach na budove miestneho kina.

1973: Kino bolo počas celého roka zatvorené, v budove sa nekonali žiadne podujatia, a to z bezpečnostných príčin, pretože budova je schátralá (povoľujú múry).

Zdroj Pavol Hladký, 20.12.2023: premietačom bol Peter Rehák, pred ním p. Masarik, uvádzal Ján Blatnický; po otvorení novej budovy OcÚ a KD (1983) chceli otvoriť kino tam, ale neuspeli, nové stoličky sa previezli (vraj) do Čachtíc; pomocníkom bol Andreja Sarvaš.

Budova Sirotinca v Beckove

Dom č. 5 – bývalý župný sirotinec, v 18. storočí kúria Strechayovcov; kaštieľ Čákiovcov, kúria Pongrácovcov – dom s trojkrídlovým pôdorysom od námestia uzatvorený múrom. Hlavné krídlo je poschodové, opreté o stredoveký hradobný múr; bočné krídla sú prízemné. Renesančný kaštieľ je postavený na základoch starších domov, ktoré sa nachádzali na vnútornej strane stredovekých hradieb. V tomto období mala kúria poschodové hlavné južné krídlo a krátke západné prízemné a východné dvorové krídlo. Renesančná výstavba je datovaná do 2. tretiny 17. storočia (do 1680).

Neskorobaroková prestavba z poslednej tretiny 18. storočia zhodnotila pôvodnú stavbu. Steny vyzdobili nástennými maľbami s obľúbenými mytologickými námetmi. Obrazy sú maľované v tej dobe obľúbenou technikou „en griseille“ s použitím sivých farieb na zvýraznenie antických, dávno zašlých čias. Maľby boli reštaurované v r. 1979 (E. Ricottiová). Ich autor je neznámy majster provincionálnej úrovne.

Ďalšie stavebné úpravy sa vykonali v 70-80. rokoch 19. storočia v historizujúcom neobarokovom štýle, kedy premaľovali aj nástenné maľby. Budova začala slúžiť ako župný sirotinec, ktorý fungoval až do konca 2. svetovej vojny. Počas prechodu frontov v r. 1945 zriadili v nej vojenskú nemocnicu V 60-tych a 70-tych rokoch v nej obec prevádzkovala kino Obzor. Po jeho zrušení budova zostala nevyužitá.

Po r. 1989 obec predala budovu do súkromného vlastníctva na reštauračné účely. Majiteľ Ján Pienčák ju upravil pre súčasné podmienky so zachovaním pôvodných priestorov. Je v nej kolkáreň, bar a ubytovňa. Vo dvore sa poriadajú v letných mesiacoch koncerty populárnej hudby.

Použité z: Silvia Paulusová, Kultúrne dedičstvo Beckova; s. 150 – 177.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z