Hutník - Istebné

ID
0151
Názov
Hutník
Mesto/Obec
Istebné
Adresa
Istebné 183, 027 53 Istebné, Slovensko
Okres/Kraj
Dolný Kubín
Typ kina
Jednosálové, 35mm
Technické vybavenie
Meopta IV
Súčasný stav
Pôvodne barokový kaštieľ bol zrekonštruovaný pôvodnej podoby. V súčasnosti sa tu nachádza aj obecná knižnica. Stav budovy je výborný.
Rok stavby
1850
Rok rekonštrukcie
1950, 1967
Rok zahájenia činnosti
1955
Rok ukončenia činnosti
1989
Zodpovedný za kino
Bedrich Alman
Ďalšie informácie

Kino vzniklo v pôvodnej budove kaštieľa Jozefa Csillaghyho a to po dosť necitlivej rekonštrukcii budovy v roku 1950 až 55. Následne bolo kino v roku 1967 rekonštruované. V súčasnosti tu sídli obecná knižnica, ale nachádzal sa tu aj detský domov. Jednalo sa o sálu určenú výhradne na premietanie a nachádzali sa tu 35mm premietačky. Kino prestalo premietať okolo roku 1989, každopádne v roku 2010 tu bol festival Kinobus a stroje boli na chvíľu obnovené. V súčasnosti je kaštieľ zrekonštruovaný asi do pôvodnej podoby. Aj v dobe svojej existencie však genius loci, architektúra kaštieľa dodávala kinu naozaj honosný nádych.

Niekoľko slov k štýlu a slohu a architektúre stavby s fb obce Istebné: V druhej polovici 18. storočia postavili Dávidovci veľký moderný kaštieľ. Stavbu zakladali vedľa starej lipy pripomínajúcej, že pri nej stálo staršie sídlo rodiny. Monumentálnu blokovú dvojpodlažnú podpivničenú budovu obdĺžnikového pôdorysu zakrýva vysoká manzardová strecha s vikiermi. Pod ťažkou manzardovou strechou (s výrazným tympanonom nad stredovým rizalitom) sú dve rímsové pásma. Z nižšieho sa vertikálne spúšťajú striedme pilastre a medzi nimi sú vyčlenené iba tie najjednoduchšie pozdĺžnikové polia. Šambámy okien a polia medzi pilastrami sú prísne a skromné. Kaštieľ je dvojtraktový s päťdielnym pôdorysom a so vstupnou halou. Zo vstupnej haly sa vychádza na malú terasu a cez schodište zostupuje do parkovej záhrady. Fasáda je viac klasicistická ako baroková. V parcelnom protokole obce bol v roku 1874 zapísaný Jozef Csillaghy (hlavný župan Oravskej stolice) ako majiteľ jedného z mála oravských kaštieľov. Kaštieľ je od roku 1973 evidovaný v ÚZPF pod číslom 2763. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z