Klub - Tlmače

ID
0028
Názov
Klub
Historický názov
Kino ZK ROH Tlmače
Mesto/Obec
Tlmače
Adresa
Námestie odborárov 48/5, 935 21 Tlmače-Lipník, Slovensko
Okres/Kraj
Levice
Typ kina
Klasické, 35 mm
Technické vybavenie
Meopta V XB, - prešli kontrolou v roku 2015
Technický stav
sála výborný - premietačky v súčasnosti nevieme
Kapacita
145
Súčasný stav
nepremieta, sála slúži na kultúrne účely
Rok stavby
1961
Rok zahájenia činnosti
1961
Rok ukončenia činnosti
2011
Zodpovedný za kino
Vladislav Majling, Lucia Kúdelová
Odkaz na webové stránky
www.mestotlmace.sk
Ďalšie informácie

Kultúrny dom Tlmače patril ako závodný klub pod Závody S.M.Kirova n.p. Tlmače, ktoré v koncom 60 rokov premenovali na Slovenské energetické závody Tlmače. Vďaka tomu mal svoje financovanie, stavaný bol aj v rámci rozpočtu podniku, mimo akcie Z, vďaka čomu mal aj lepší dohľad a rýchlosť výstavby. Kino malo dokonca aj trocha iné programovanie, pretože patrilo pod ROH. Veľkosťou je tento Kultúrny dom na hrane, kedy sa začína používať aj názov Dom kultúry, ktorý sa užíva pre stavby väčšieho charakteru, ktoré poskytovali priestor pre viacero kultúrnych organizácií. V jeho priestoroch sídli skúšobná (občas aj reprezentačná, klubová) sála folklórneho súboru Vatra, knižnica, priestory záujmových krúžkov, ako napr. fotokrúžok, v súčasnosti kancelárie kultúrneho strediska, reštaurácia, nočný klub, ale aj ubytovacie zariadenie pre 35 ľudí a iné. Samotná sála je koncipovaná ako bazilikálna. Po oboch stranách sa nachádzajú posuvné dvere, ktoré prepájajú sálu s vedľajšími miestnosťami - vpravo galéria, zľava reštaurácia. Môže tak vzniknúť veľká sála s priamym prístupom k jedlu. Pri stavbe sa dbalo na presvetlenosť priestoru, čomu zodpovedá voľba materiálov, kde dominuje svetlé drevo ako na podlahe, tak v rámci obkladu stien. Oba bočné priestory majú veľké okná. Samotná sála je pri zavretých dverách dostatočne temná aj na projekciu počas dňa, ale stále trocha svetlá. Sála je teda architektonicky koncipovaná skôr ako spoločenská, nie čisto kino. Obklad stien tvoria drevené reliéfy, holé steny sú biele, čo by klasická kinosála nemala byť. Vďaka tomu má iný pocitový dizajn, ktorý je veľkolepejší, slávnostnejší, vďaka teplým materiálom však útulný. Sedenie je zasúvacie a získaná plocha spoločenskej sály pojme takto aj náročnejší ples. Celkovo je budova zaujímavo koncipovaná, s množstvom zákutí a prechodov, ako funkčné bludisko.

Kino tu existovalo od začiatku fungovania domu kultúry, čiže1961. Nahradilo staršie kino v starej časti Tlmáč, ktoré postihlo v roku 1960 veľká povodeň, ktorá zaplavila celú starú časť a poškodila aj pôvodné kino. Zaujímavé je, že nikdy nedostalo „samostatné“ meno. Volalo sa buď kino Tlmače, Závodný klub ROH, ale zažil sa Kino klub, asi vďaka napojeniu na fotokrúžok a jeho „klubovejší“ charakter. Kino malo vždy veľkú návštevnosť a tešilo sa popularite. Od 70 rokov, kedy postavili letný amfiteáter prestalo premietať v letných mesiacoch.

Kultúrny dom je umiestnený v centre mesta, priamo na námestí a je spolu s mestským úradom dominantou priestoru. Je obklopený malým parkom a námestím s pamätníkom SNP. K celkovej lokácii a atmosfére, ktorá ho formuje, je dôležitý aj kontext miesta, mesta, v ktorom existuje a pôsobí. Sídlisko Lipník sa začalo budovať v 50 rokoch, po stavbe Závodu S.M.Kirova. Jedná sa o samostatne koncipované mesto na zelenej lúke a to v intenciách socialistického realizmu. Podobá sa tak Novej Dubnici, či Handlovej, je však menšie. Celá časť je teda umelo vytvorená, kde tvorí občianska vybavenosť, domy, paneláky a ostatné stavby jednotne koncipovaný dizajn. Je pravda, že oproti vyššie spomínaným mestám nemá až tak jednotný urbanistický prístup. Jeho výhodou je, že leží v malej kotline, ktorá mu nedovoľuje už veľké rozrastanie sa. Je postavené mimo hlavnej cesty a cesta odtiaľto už nepokračuje, čiže má pokojný charakter bez veľkej dopravy.

V roku 2015 sa tu zastavil Kinobus a na chvíľu tu obnovil premietanie a vybavil strojom aj technickú kontrolu. V tej dobe boli stále v poriadku, funkčné a chyby, ktoré tu boli sme opravili, Premietáreň už vtedy začínala slúžiť ako sklad, čo sa pre potreby festival napravilo, ale počítame, že v súčasnosti, je už kabína v inom stave. Ako je to so strojmi dnes, nevieme.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z