Úsvit - Belá - Dulice

ID
0030
Názov
Úsvit
Mesto/Obec
Belá - Dulice
Adresa
038 11 Belá - Dulice-Belá
Okres/Kraj
Martin
Typ kina
Multifunkčná sála, 35 mm
Technické vybavenie
Meopta IV - základne funkčné. Sála sa využíva na ochotnícke predstavenia, preto má dobrú základnú svetelnú, aj zvukovú výbavu.
Súčasný stav
Sála sa využíva na kultúrne účely
Rok zahájenia činnosti
1962
Ďalšie informácie

V obci fungovalo do 60-tych rokov hlavne zájazdové kino. Vďaka blízkosti Martina, kde boli agilný divadelníci, ale aj kiná, sa tu žilo vždy veľmi kultúrne. Napríklad v roku 1960, ešte pre dokončení'm stavby nového kina, sa tu odohralo cca. 110 projekcií. 

Stavba kultúrneho domu sa začala ešte v roku 1956 a celá sa stavala v rámci akcie Z. Vybudoval sa na dvore základne školy a pre jeho stavbu padol jeden rodinný dom. Akcie Z, čiže "dobrovoľné" zapojenie všetkých obyvateľov do skrášľovania svojho okolia, sa odohrávali približne rovnako v každej obci a meste, avšak podľa náročnosti stavby. Pri tejto stavbe musel každý zdravý a práceschopný občan obce nad 16 rokov odrobiť cca. 20 hodín na stavbe, alebo sa vykúpiť prislúchajúcou sumou. Celý KD sa budoval dovedna 6 rokov a otvorený bol v roku 1961.  

V novom KD sa založilo aj kino, ktoré až pomenovali kino Úsvit. Keďže bolo v obci vždy veľmi silné ochotnícke divadlo (súbor funguje a tvorí dodnes), sála bola budovaná ako multifunkčná, čiže sa nejedná o klasickú kinosálu. V 60-tych rokoch boli obce Belá a Dulice rozdelené, takže kino stálo na území Belej. Až v roku 1971 sa obce spojili. Kino vo svojich začiatkoch fungovalo veľmi dobre a premietalo cca. 4 krát v týždni. Napr. v roku 1965 sa konalo 217 kinopredstavení s účasťou 24952 divákov. Prvý pokles návštevnosti začal už v polovici 70-tych rokov. avšak prežilo aj komunizmus a skončilo svoju existenciu až na konci 90-tych rokov. 

Je tiež zvláštne, že kino fungovalo dlho ako samostatný útvar - malo vlastný názov, dramaturgiu a zodpovedného človeka Aj keď patrilo pod rovnakú správu ako celý kultúrny dom, uchovávalo si akúsi samostatnosť.

Povedali o kine


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z