Hviezda - Trenčín

ID
0034
Názov
Hviezda
Historický názov
Katolícky kultúrny dom
Mesto/Obec
Trenčín
Adresa
Kniežaťa Pribinu 197, 911 01 Trenčín, Slovensko
Okres/Kraj
Trenčín
Typ kina
Jednosálové, 35 mm
Technický stav
výborný
Kapacita
302 (pôvodný stav)
Súčasný stav
nepremieta, rekonštrukcia na multikultúrny objekt, bez kina
Rok stavby
1938
Rok rekonštrukcie
2021
Rok zahájenia činnosti
1940
Rok ukončenia činnosti
x
Odkaz na webové stránky
http://www.klubluc.sk/
Ďalšie informácie

V roku 1938 započala stavba Katolíckeho kultúrneho domu, ktorý počas komunizmu premenili hlavne na kino, nazvané Hviezda. Sála, uspôsobená na rôznorodé kultúrne účely, ma zdvihnuté sedenie, preto sa dlho používala ako divadelná sála. Do roku 2018 (cca.) v budove sídlil otvorený kultúrny priestor Lúč, ktorý väčšínu akcií organizoval v menšej sále, uspôsobenej aj ako bar a koncertný priestor. Dramaturgia p'bola postavená hlavne na hudbe a divadle. Vo veľkej sále, bývalej kinosále organizovali hlavne väčšie divadelné predstavenia. V roku 2018 boli ako podnájomci mesta vyhodený a začala sa rekoštrukcia.

V roku 2022 bola dokončená a z kina Hviezda sa stalo kultúrno kreatívne centrum. Má byť zamrané na rozvoj kreatívneho priemyslu a kombinovať všetky druhy umenia, čiže žiadne poriadne.  Podľa projektu. a marketingového plánu bude "svoje služby Hviezda ponúkať vo vynovených a flexibilných priestoroch. Okrem hlavnej a zrkadlovej sály, ktoré budú slúžiť najmä hudobným, tanečným a divadelným vstúpeniam a nácvikom budú teda pre záujemcov vo Hviezde k dispozícii aj ďalšie priestory na praktické využitie.

Predovšetkým pôjde o otvorené ateliéry a dielne, zamerané najmä na audiovizuálne a vizuálne umenie, respektíve aj na technickejšie disciplíny, na ktoré budú určené priestory Fab Lab-u s bohatým príslušenstvom zahŕňajúcim IKT technológie, 3D a laserové tlačiarne a pod. Ďalej budú k dispozícii aj zdieľané kancelárie (co-working), učebňa; tanečné štúdio; klub/kaviareň a v neposlednej miere aj výstavné priestory."


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z