Vesmír - České Budějovice

ID
0137
Názov
Vesmír
Mesto/Obec
České Budějovice
Adresa
Pražská tř. 1255, 370 04 České Budějovice, Česko
Okres/Kraj
Jihočeský kraj
Typ kina
jednosálové
Technický stav
zlý
Súčasný stav
neexistuje - sál je využit jako tělocvična
Rok stavby
1963
Rok zahájenia činnosti
1964
Rok ukončenia činnosti
2003
Architekt
Böhm Bohumil, Jaroslav Škarda, Jarolím Bohumil
Ďalšie informácie

Kino Vesmír je součást komplexu činžovních domů Perla - Koldům. Toto spojení je klíčové po porozumění funkce kina v období socialismu. Nepodařilo se nám však zjistit, jak bylo každodenní provoz provázán s fungováním toho kolektivního domu.

Koldům v Českých Budějovicích dokladem kolektivního bydlení v Československu a prvním celomontovaným panelovým bytovým domem v jižních Čechách. Zároveň má tato stavba nesporné architektonické kvality, dokládá bruselský styl.

Investorem Koldomu byl Generální investor komplexní bytové výstavby KNV v Českých Budějovicích. Autory byli architekti českobudějovického Stavoprojektu Bohumil Böhm, Jaroslav Škarda, Bohumil Jarolím. Úvodní projekt Koldomu byl schválen v září roku 1958. Stavba Koldomu získala stavební povolení v březnu roku 1959. Stavitelem byly Pozemní stavby národní podnik České Budějovice. Jako první byl postaven blok S2 koncem roku 1960. V prosinci 1961 byla dokončena zbylá bytová část. Odevzdání kolektivních zařízení pak ještě nějaký čas trvalo. Restaurace a kavárna byly předány až v listopadu roku 1963, kino až v únoru roku 1964.

Koldům tvoří jednu z nárožních dominant Pražské třídy. Celý objekt se skládá z několika bloků. Na nároží Staroměstské a Pražské ulice je devítipatrový blok na který šikmo navazují šestipatrová křídla. Mezi těmito křídly je sevřena budova kina. Při Staroměstské ulici pokračuje dále pětipatrový obytný blok.

Jeho hodnota spočívá nejen v architektonické kvalitě, ale zároveň je tento objekt dokladem kolektivního bydlení v Československu a prvním celomontovaným panelovým bytovým domem v jižních Čechách. Budějovický Koldům je mezičlánek mezi kolektivním domem, jaký známe například z Litvínova a Zlína, a domem hotelového typu, jaký se začal v Československu uplatňovat od konce padesátých let. Koldům nese jasné znaky hotelového domu - obsahuje garsoniery pro přechodné bydlení. Typickým řešením půdorysu podlaží hotelového domu jsou i garsoniery rozmístěné podél ústřední chodby. Příznačné pro kolektivní dům jsou i kolektivní provozy, zde restaurace, kavárna a kino. Z hlediska technologického má Koldům zásadní význam pro vývoj hromadné bytové výstavby v jižních Čechách. Koldům je prvním celomontovaným panelovým bytovým domem v kraji. Na základě zkušeností s jeho výstavbou byl pak vyvinut nový krajský systém B, plně montovaný z panelů. Architektura celého objektu je odrazem dobově aktuálního bruselského stylu. Stavbu formují charakteristické šikmé plochy, linie a křivky, které jí dodávají dynamiku. Příznačné je i zvednutý okraj střechy nad křídly.

Po roce 1989 upraveno a vybaveno zvukovým systémem Dolby Stereo. Po otevření prvního multiplexu na sídlišti Máj, kino svou existenci ukončilo. Stalo se tak v prosinci 2003.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z