Choč - Dolný Kubín

ID
0072
Názov
Choč
Historický názov
Dukla (1973 - 1990)
Mesto/Obec
Dolný Kubín
Adresa
Hviezdoslavovo námestie, 026 01 Dolný Kubín, Slovensko
Okres/Kraj
Dolný Kubín
Typ kina
Jednosálové, 35 mm
Technické vybavenie
Meo 5XB - 35 mm
Technický stav
zlý
Súčasný stav
mimo prevádzky
Rok stavby
pôvodne budova synagógy
Rok rekonštrukcie
1973, 2022
Rok zahájenia činnosti
1973
Rok ukončenia činnosti
2012
Ďalšie informácie

Kino sídli v bývalej synagóge. V súčasnosti je zatvorené, ale v roku 2021 začali rekonštrukčné práce smerujúce k znovuotvoreniu budovy. Zámerom je ponechať funkciu kina, a rovnako sprítomniť pôvodný charakter budovy, čiže synagógu.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z