Spoločenský dom - Svit

ID
0140
Názov
Spoločenský dom
Historický názov
Spolcentrum
Mesto/Obec
Svit
Adresa
SNP 142/3, 059 21 Svit, Slovensko
Okres/Kraj
Poprad
Typ kina
jednosálové
Technické vybavenie
žiadne
Súčasný stav
neexistuje - budova stojí, ale je rekonštrovaná a zmenený jej účel
Rok stavby
1942
Rok zahájenia činnosti
1943
Rok ukončenia činnosti
2002
Architekt
Gahura Lydie František, Karfík Vladimír a kol.
Ďalšie informácie

Spoločenský dom sa nachádza v ústrednej časti urbanistického celku mesta Svit a stojí presne na rozhraní, priam rozdeľuje mesto na dve časti - výrobnú, čiže pracovnú a oddychovú, čiže bývajúcu. Architektonisticky a urbanistický zapadá do celkového konceptu mesta. Z vonkajšieho pohľadu sa nejedná o žiadnu prepracovanú či dokonca ladnú budovu, ale o funkcionalistický skelet bez celkových ornamentov. Vo svojom vnútri však poskytoval veľmi rozmanitý a členený, zároveň aj veľkoryso koncipovaný priestor na spoločenské vyžitie. Kinosála sa nachádzala na spodnom podlaží so samostatným vchodom. V súčasnosti je kinosála nenávratne zrušená a je prestavaná na reštauráciu. Pri bližšom pohľade tu ešte uvidíme pôvodné prvky z kinosály, žiaľ bez žiadnej hravosti, či priznania pôvodnej funkcie. Rovnako demolujúcu ranu zažil celý Spoločenský dom, ktorý je v súčasnej prestavbe a hlavne fasáde výsmechom baťovskej úžitkovej architektúry. 

Keďže je Spoločenské centrum súčasťou mesta, prikladáme základný popis urbanistického a archirektobístického konceptu mesta Svit z registra architektúry - "Nový priemyselný komplex na výrobu syntetických vláken v blízkosti Batizoviec vznikal v rámci Baťovho programu od roku 1934 a roku 1946 sa stal samostatnou obcou Svit. Pôvodný plán pochádza od F. L. Gahuru a jednotlivé objekty projektovala zlínska stavebná akciová spoločnosť za účasti V. Karfíka. Továreň bola od sídliska oddelená zeleným pásom, v ktorom postavili niekoľko spoločenských stavieb (školu, učilište, spoločenský dom a pod.). Továrenské budovy, štandardné produkty zlínskej architektúry, boli založené na trojtraktovom skelete s valcovými stĺpmi (neskôr mali už štvorcový prierez) v rozpätí 6,15 x 6,15 m s tehlovou výplňou. Obytné domy predstavovali viacero typov – od jednopodlažných rodinných, cez dvojdomy a štvorbytové domy až po trojposchodové činžové bytové domy. Typy boli založené na osvedčených zlínskych modeloch s jednoramenným schodiskom a prostou racionálnou dispozíciou. Mestečko sa malo (po 1940) rozvíjať aj na severnej strane železničnej trate, k tomu však nedošlo. Z celého zámeru zostala len odľahlá a zvláštne na sever orientovaná železničná stanica."


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z