Mír - České Budějovice

ID
0170
Názov
Mír
Mesto/Obec
České Budějovice
Adresa
Suchovrbenské nám. 707/1, 370 06 České Budějovice-České Budějovice 5, Česko
Okres/Kraj
Jihočeský kraj
Typ kina
Jednosálové, 35mm
Technický stav
zlý
Súčasný stav
nepromítá - uzavřeno
Rok stavby
1960
Rok zahájenia činnosti
1961
Rok ukončenia činnosti
1996
Anotácia
Kino Mír v Suchém Vrbném bylo postaveno v 60. letech 20. století za podpory státního filmu a města České Budějovice. Tvarosloví jednotlivých kubusů/částí tvořící architektonický celek je zploštěno, schematizováno a je zde upuštěno od výraznějších prvků.
Ďalšie informácie
V Suchém Vrbném fungovalo ve 30. letech Bio Central, které se ovšem potýkalo s vážnými problémy. Nízká návštěvnost, zastaralé technické vybavení a nepromítání filmů české výroby způsobily, že od roku 1934 prakticky nehrálo. 

Kino Mír pak bylo postaveno v 60.letech 20.století, svépomocí za podpory státního filmu a města. Budova kina tvoří JV část Suchovrbenského náměstí. Stavba na pravidelném symetrickém půdorysu je tvořena kubusy o různých výškových úrovních, protínající se jak v exteriéru, tak v půdorysným rozvržení. Dominantním prvkem je vstup s předsazeným schodištěm, krytým stříškou na dvou sloupech (byla zde snaha o vytvoření předprostoru, jakoby portikusu).

V roce 1996 byla ukončena činnost kina a budova byla prodána soukromému majiteli, který v činnosti již nepokračoval.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z