Mier - Ľubietová

ID
0182
Názov
Mier
Historický názov
Sokol (1936 - 1939), kino Hlinkovej Gardy (1941-45)
Mesto/Obec
Ľubietová
Adresa
976 55 Ľubietová, Slovensko
Okres/Kraj
Banská Bystrica
Typ kina
Jednosálové, 35mm
Kapacita
250
Súčasný stav
nepremieta - budova slúži ako Kultúrny dom
Rok zahájenia činnosti
1936
Rok ukončenia činnosti
1997
Ďalšie informácie

TJ Sokol ako nositeľa a šíriteľa osvety, kalokagatie a kultúry tu síce založili ešte 13. 12. 1936, ale zvukové kino HG tu otvorili až v júni 1941. Dovtedy chodili tamojší občania za filmovým umením do Slovenskej Ľupče. Neskôr nieslo názov kino Mier s 35 mm projekciou a patrilo pod kuratelu KS ČsŠF. Známe je meno bufetára S. Ruska. Fungovalo ešte v druhej polovici 80. rokov, najmä pričinením  jeho vedúceho Pavla Šimuna, naposledy obnovili jeho prevádzku približne v období 1995 – 1997, keď ju mal pod palcom starosta Pavel Zajac. Náklady na ňu boli však vysoké a kino stratové. 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z