Centrál - Hradec Králové

ID
0142
Názov
Centrál
Historický názov
Bio Central (1929 – 39 / 2012 – dodnes), Bio Slavie (1939 – 41), kinematograf Victoria (1941 – ???), Kino Jas, Kino Central
Mesto/Obec
Hradec Králové
Adresa
tř. Karla IV. 774, 500 02 Hradec Králové, Česko
Okres/Kraj
Královéhradecký kraj
Typ kina
Panoramatické, 70mm
Technické vybavenie
Meopta UM 70/35 (60 až 90 roky). Od 2022 Velký sál - projektor SONY Cinealta SRX-R515P 4K rozlišením se zvukovým systémem 7.1. Malý sál - zvukový systém 7.1 s projektorem Espedeo Supra-5000 (rozlišení 2048x1080 pixelů.
Technický stav
výborný
Kapacita
800 (původní), 384 (současnost - Velký sál), 27 (současnost - Malý sál)
Súčasný stav
v provozu
Rok stavby
1928
Rok zahájenia činnosti
1929
Architekt
František Komárek
Zodpovedný za kino
Petr Vítek
Odkaz na webové stránky
https://www.biocentral.cz
Ďalšie informácie

Činžovní dům si nechal v letech 1910 až 1911 postavit továrník Karel Skuherský, majitel stejnojmenné nábytkářské firmy, spolu s pěti dalšími činžovními domy. Projektantem stavby byl Jindřich Labouťka. Ve dvacátých letech začal Karel Skuherský usilovat v domě čp. 462 o výstavbu kina. Kino zažádalo jménem okresní organizace Masarykovy ligy proti tuberkulóze o biografickou produkci v roce 1928, o rok později bylo postaveno a začalo vysílat. Projektantem a stavitelem kina byl Ing. František Komárek ze Svobodných Dvorů, který navrhl a vytvořil kino s kapacitou 800 míst.

Kino mělo oválný tvar, na které nasedalo obdélníkové jeviště. Na bocích divadla nechal postavit schodiště, která vedla na balkón a balkóny kolem zaoblených nároží. Jak naznačuje Komárkův návrh průčelní fasády i dobové fotografie, stavba měla členitou fasádu tvořenou vertikálními ustupujícími pásy střídavě z omítky a neomítaných režných cihel (Komárkova rodina měla prosperující cihelnu). Podél vstupu byly po stranách v patře dva balkony s trubkovým zábradlím, které byly přístupné z galerie. Kino mělo půlkruhové foyer, které tvořila šatna v půdorysu výseče kruhu oddělené mohutnými oblými sloupy, a v samotném středu byla půlkruhová promítací místnost. Nalevo od vstupu na foyer navazoval bufet a napravo byla samostatně přístupná kuřárna.

Objekt byl zastřešen s kovovým krovem. O výzdobu interiéru se postaral Josef Heřman. Dne 18. července 1929 žádal Karel Skuherský o povolení kanalizační přípojky do novostavby kina.

Ve stejné době byla v prvním patře domu čp. 468 zřízena kavárna a byla propojena trojdílná sdružená okna v arkýřích i dvojice oken ve střední části fasády ve velké výkladce, jimiž návštěvníci kavárny mohli pozorovat dění na rušném obchodním bulváru a Baťkově náměstí.

Kino bylo slavnostně otevřeno 19. října 1929. Slavnostní projev přednesl řídící lékař zdravotních ústavů Masarykovy ligy v Hradci Králové, dr. Josef Vanický.

Výtěžek z provozu kina byl určen k financování činnosti ligy a částečně také ve prospěch invalidní péče. První zvukový film, Dítě Paříže, byl v kině promítán 25. července 1930. V propadli se nacházel prostor pro hudební tělesa. Dne 1. ledna 1939 bylo kino přejmenováno na Bio Slavie. V témže roce bylo kino majetkově převedeno pod Masarykovu ligu proti tuberkulóze.

Roku 1941 je kino přejmenováno na Kinematograf Victoria. V roce 1945 byl majitel kina Karel Skuherský mladší odsouzen za spolupráci s fašistickou organizací Vlajka během protektorátu. V roce 1968 vypsal MNV v Hradci Králové projektový úkol na rekonstrukci kina v částce 3 800 000 Kčs. V 70. letech pak proběhla rekonstrukce, kdy se kino změnilo na panoramatické kino, proběhla přístavba ke schodištím a byla zastřešena dvorana, ve které přibyla mozaika s názvem Sputnik, kterou pro kino vytvořil Bedřich Šimon.

V sedmdesátých letech zde sídlil Filmový klub vedený Milošem Votrubou a Klub přátel sovětského filmu. Central (tehdy Kino Jas) bylo nejlépe vybaveným kinem v Hradci Králové a promítaly se zde často i západní filmy. Kino bylo vybaveno třemi (!!!) projektory Meopta UM 70/35, jedním diaprojektorem Drezden (na uhlíky) a zesilovač Tesla AKT 636 o výkonu 6x 30 W.

Nové vedení

Hradecké kino Central od roku 2003 provozovalo sdružení Pro-Centrál. V roce 2009 proběhla digitalizace kina. V roce 2011 odhalila finanční kontrola řadu nesrovnalostí. Pro-Centrál měl dluhy až ve výši 3,5 milionu korun, což vedlo k rezignaci náměstka primátora a vedoucího sdružení. V roce 2012 se kino ocitlo ve správě insolvenčního správce. Během správy skončila 3D technika kina v insolvenci a nebyla již obnovena ani s dalším vedením. Kino ukončilo svůj provoz v polovině července 2012. Na záchranu kina byla dokonce založena petice určená vedení města, která nasbírala přes 2 800 podpisů. Provoz byl znovuobnoven 20. prosince 2012 pod vedením zakladatele pražského kina Aero Petra Vítka a kino bylo přejmenováno na svůj původní název Bio Central.

Na rok 2020 byla naplánována rekonstrukce a digitalizace druhého sálu, nazvývaného Garsonka. Kvůli pandemii covidu-19 se kino dostalo do finančních obtíží a digitalizace byla odložena. Nakonec byl nově digitalizovaný malý sál v DCI standardu otevřen v roce 2021.

Vybavení

Kino má celkem tři promítací prostory, klasický velký sál (384 míst), pro menší projekce malý sál (27 míst) a videokavárnu pro přednášky (35 míst). V kině se nachází také bar s betonovou zahrádkou, který funguje jako videokavárna.

Do roku 2012 vlastnilo 4K projektor CINEALTA od firmy Sony s 3D systémem RealD,[25] ozvučeném v kvalitě Dolby Digital EX.

V roce 2022 je ve Velkém sálu projektor SONY Cinealta SRX-R515P se 4K rozlišením se zvukovým systémem 7.1. V Malém sále je zvukový systém 7.1 s projektorem Espedeo Supra-5000 (rozlišení 2048x1080 pixelů.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z