Panoráma - Rožňava

ID
0120
Názov
Panoráma
Historický názov
Baník, Partizán
Mesto/Obec
Rožňava
Adresa
Štítnická 3602, 048 01 Rožňava-Rožňavská Baňa, Slovensko
Okres/Kraj
Rožňava
Typ kina
Panoramatické, 70mm
Technické vybavenie
Meopta UM 70/35
Technický stav
zlý
Súčasný stav
nepremieta - budova stojí
Rok stavby
1954
Rok rekonštrukcie
1968 - 72
Rok zahájenia činnosti
1954
Rok ukončenia činnosti
28.12. 2005
Ďalšie informácie

V rokoch 1952 - 54, teda v dobe po vyhorené púvdného kina Apollo, bola postavená nová budova kina na Štítnickej ulici. Toto kino premietalo päťkrát do týždňa. V 70-tych rokoch, v čase rozmachu baníctva, bol zmenený názov na kino Baník. Na prelome 60-tych a 70-tych rokov bolo nainštalované panoramatické plátno, nová premietacia technika a zväčšila sa kapacita, čím dostala Rožňava jedno z najmodernejších panoramatických kín vo Východo-slovenskom kraji. V tomto období (1968 - 74) v čase rekonštrukcie, bolo premietanie dočasne presunuté do Domu osvety - súčasného Domu tradičnej kultúry Gemera (Gemerské osvetové stredisko) na Betliarskej ulici. Zaujímavým počinom bolo v roku 1969 založenie filmového klubu v alternatívnych priestoroch Domu osvety. Po roku 1989 začalo mestom prevádzkované (opäť premenované) kino Panoráma upadať z dôvodov zvyšovania vstupného, klesajúceho počtu návštevníkov a zvyšujúcich sa režijných nákladov. Kino prestalo premitatť v decembri 2005, kedy ho prevádzkovala spoločnosť Tatrafilm. 

Budova kina je vďaka svojej histórii, veľkosti, ale aj architektúre jednou z dominánt Rožňavy. Jej architekti sa nechali voľne inšpirovať brutalistickou architektúrou a funkcionalizmom a vytvorili zaujímavý socialistický pastich, ktorý dodnes v niektorých obyvateľoch vyvoláva rozporuplné pocity. Stále však platí, že sa pre Rožňavu jedná o významnú stavbu, ktorej súčasný stav (rozpredaná na množstvo kúskov, naposledy slúžila ako sklad pofidérneho podnikateľa, autobazár, ...) nezodpovedá ani zďaleka svojmu významu. Z emocionálneho hľadiska kino tvorilo dominantu mesta, a široko-ďaleko sa jednalo o jediné panoramatické, čiže 70mm kino, kde sa schádzali diváci z veľmi širokej oblasti.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z