Obecné - Banská Bystrica

ID
0180
Názov
Obecné
Mesto/Obec
Banská Bystrica
Adresa
Kostiviarska, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko
Okres/Kraj
Banská Bystrica
Typ kina
16mm
Technické vybavenie
Meopton I
Súčasný stav
neexistuje
Zodpovedný za kino
premietači: Ján Straka s bratom, Vlado Čunderlík, Marian Polóny, Ján Zima
Ďalšie informácie

Pre účely kina a kultúry s osvetou vôbec v 50. a 60. rokoch 20. storočia slúžili priestory obecnej budovy (sídlil tu MNV) nad krčmou Pod lipou a predajňou potravín. Sprvoti tu používali dve lampové premietačky, zhruba v roku 1967 prišla na rad uhlíková. Umiestené boli na pódiu, ktoré primárne slúžilo pre tamojších divadelných ochotníkov. Za projektormi sa vystriedali Ján Straka s bratom, Vlado Čunderlík, Marian Polóny a Ján Zima „Kompót“. Prešli školením na Jergaloch. Hralo sa len v sobotu, a to dve predstavenia, z toho jedno detské. Viacerým utkvel v pamäti nemecký kriminálny film Banda holohlavých (1963).


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z