Devín - Bratislava - Devínska Nová Ves

ID
0149
Názov
Devín
Historický názov
Sokol
Mesto/Obec
Bratislava - Devínska Nová Ves
Adresa
Opletalova 5719/4, 841 07 Devínska Nová Ves, Slovensko
Okres/Kraj
Bratislava IV
Typ kina
Jednosálové, 35mm
Technický stav
zlý
Kapacita
1929 - 200 miest
Súčasný stav
Kino zrušené, budova stojí ale bez využitia
Rok stavby
1923
Rok rekonštrukcie
1946
Rok zahájenia činnosti
1926
Rok ukončenia činnosti
2002
Zodpovedný za kino
1929 - Karol Štark
Ďalšie informácie

Písal sa rok 1923, presnejšie 3. jún. Je to dátum, kedy sa v Devínskej Novej Vsi, konkrétne časti obce Kolónia a Vŕšok začala stavba dnešného kina Devín. Vtedy to bola Sokolovňa. V roku 1926 bola slávnostne odovzdaná do užívania. Využívala sa ako telocvičňa, ale mala aj javisko, premietaciu kabínu pre kino, tiež nádvorie – amfiteáter na veľké slávnosti. Odvtedy slúžila obyvateľom nielen miestnej časti Kolónia, ale aj celej Devínskej Novej Vsi. Telovýchovná jednota Sokol prevádzkovala v tejto budove kino, herecké i bábkové divadlo. V roku 1929 to dokumentuje zápis školského kronikára. Kino sa volalo jednoducho kino Sokol, jeho vedúcim bol Karol Stark a kapacitu malo kino (sála celkovo) 200 miest.

Medzníkom v histórii tejto budovy bol 6. december 1944, keď budova, vtedy nazývaná Hlinkov dom, bola bombardovaná angloamerickým letectvom. Po uplynutí vojny bol tento kultúrny stánok opäť obnovený a používaný pre kultúrny a spoločenský život.

Kinofikácia obcí  v republike sa začala v 50. rokoch minulého storočia. V roku 1965 bolo na Slovensku spolu bezmála 1 200 kín, takže bola kinofikovaná tretina obcí. Priemerná návštevnosť jedného predstavenia presahovala sto divákov. Teda môžeme konštatovať, že Devínska Nová Ves bola priekopníkom v tejto oblasti kultúry. Počet kín od roku 1993 do polovice  roku 2012 klesol o 69 percent.

V roku 1960 sa Devínska Nová Ves stala súčasťou okresu Bratislava-okolie. Z dôvodu, že takmer 90 % obyvateľov pracovalo v Bratislave, sa 1. januára 1972 stala súčasťou Bratislavy, štvrtého obvodu (týmto dňom zanikol okres Bratislava-okolie).

Ďalším medzníkom pre kino bol až rok 1992. V tomto roku Kino na Opletalovej ulici je z vlastníctva hlavného mesta Bratislavy, zverené do správy mestskej časti Devínska Nová Ves. Jeho vtedajším a posledným prevádzkovateľom bola spoločnosť Bioscop

Prelomový rok je 2002. Kino zaniklo spolu s kinami Odboj, Obzor, Nádej. Podobný osud malo ďalších 20 malých kín v Bratislave. Od tejto doby sa nenašlo pre kino ďalšie adekvátne využitie. Teda skôr žiadne využitie. Budova chátra a chátra a hneď po vypovedaní nájmu firme Bioscop, sa jeho ďalšie využitie a prevádzka stalo predmetom sporu. Mestská časť akoby na jednej strane konala všetko pre jeho obnovu, na druhej sama sebe akoby podkopávala nohy, Viac o danej kauze nájdete napríklad tu.

txt. Peter Rajkovič. Zverejnené podľa textu na stránke https://tyzdenvdevinskej.sk/kino-devin-1-cast/

 


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z