Tatran - Mníšek nad Popradom

ID
0036
Názov
Tatran
Mesto/Obec
Mníšek nad Popradom
Adresa
Námestie svätého Egídia 43, 058 01 Poprad, Slovensko
Okres/Kraj
Stará Ľubovňa
Typ kina
Jednosálové, 35 mm
Technické vybavenie
DCI, zvuk Dolby Surround 7.1
Súčasný stav
Premieta, digitalizované
Rok zahájenia činnosti
3.12.1932
Ďalšie informácie

História kina Tatran v Poprade

* 1911 – Predstavenia kinematografu s nemými filmami a klavírnym doprovodom

* 1913 – Prvé kino vzniklo v sále Nemeckého kultúrneho spolku pri Astorke

* 1919 – Plagát kina v Poprade s nemeckými filmami uviedla distribučná spoločnosť

* 1925-1931 – Kinolicencia roku 1928 Júlie Fuchsovej s premietaním v sále hotela Tatra

* 27.1.1932 – kolaudácia prestavby Reduty s divadelnou sálou a kinom, architekt Milan

Michal Harminc

* 3.12.1932 – prvé premietanie kina v licencii Československého červeného

* marec 1934 – kino modernizované ako zvukové kino

* 1932-1964 – kino Tatran v mestskej Redute v kinosále 19x13 metrov, 566 sedadiel s lóžami,

premietačky značky Bauer M 7

* 1939-1945 – kino prevzala na základe vládneho nariadenia Hlinkova garda

* 1945-1950 – kino Tatran prevzalo mesto Poprad

* 1. 1. 1950 – kino spravovala krajská správa Československého filmu

* 1. 4. 1957 – kiná delimitované do správy národných výborov až do roku 1989

* 1964-1966 – funkcionalistická prestavba kina na 239 miest a zrušenie poschodia s lóžami,

Ing. arch. Peter Ovčáček, ARC-architektúra

* 28.4.1966 – kolaudácia kina po obnove so snack barom a výstavnou sálou Tatranskej

galérie na poschodí od roku 1966 do roku 1990

* 1968-1992 – kino Tatran pri MSKS v Poprade s 35 mm premietacími strojmi MEOPTA typu

MEO 5XB z roku 1985

* 1992-1998 – prestavba mestského kina Ing. arch. Vartovník, premietalo sa v kine Gerlach

a kine Máj vo Veľkej

* 1998-2011 – november 1998, premietanie s aparatúrou Dolby Surround 5.1 s počtom 359

a 70 miest vo videosále; uznesením mesta Poprad č. 155/2011 pozastavená činnosť

* december 2015 – digitalizácia kina štandardu DCI, zvuk Dolby Surround 7.1 s podporou

Audiovizuálneho fondu

* 28.1.2016 – prvé predstavenie film Eva Nová v obnovenom kine Tatran

KOMENTÁRE (1)
19. September 2020 12:39 - Martin Krištof  
Kino prevádzkuje v tej istej budove, na prvom poschodí, aj akési alternatívne kino, kde je malá sála s menšou kapacitou.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z