Príboj - Slovenská Ľupča

ID
0181
Názov
Príboj
Historický názov
Sokol (1932 - 1939)
Mesto/Obec
Slovenská Ľupča
Adresa
Námestie SNP 427/2, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovensko
Okres/Kraj
Banská Bystrica
Typ kina
Jednosálové, 35mm
Technické vybavenie
Meopta IV
Súčasný stav
nepremieta - v budove v súčasnosti sídli Kultúrne stredisko
Rok stavby
1932
Rok zahájenia činnosti
1932
Rok ukončenia činnosti
2005
Ďalšie informácie

V Slovenskej Lupči mohli priaznivci filmového umenia navštevovať kino Sokol už v roku 1932, neskôr ozvučené. TJ Sokol na čele so svojím starostom Jánom Dankom mala vtedy vyše 80 členov, z kina však profitovala predovšetkým obec, ktorá z neho poberala 20 % z hrubého príjmu bez ohľadu na to, či bolo ziskové, alebo stratové. Spolok sa totiž pri jeho výstavbe zadĺžil, a preto volal po zásahu krajinského úradu ako jeho licencionár... V roku 1938 sa v ňom premietalo iba v nedeľu o 16. a 20. hod., v prevádzke bolo aj začiatkom 40. rokov a tiež po 2. sv. vojne, kedy ho KS ČsŠF evidovala ako tzv. mestské kino. Jeho správcom bol vtedy J. Brucháč a v návštevnosti dosahovalo veľmi dobré výsledky. Oveľa neskôr v už premenovanom kine Príboj premietali aj širokouhlé (35 mm) filmy, premietačmi boli O. Brynych, Poliak, Ján Szabo i Vladimír Petrovič. Po filmy sa chodilo na železničnú stanicu. Kontinuálny hrací profil tvorili najsamprv 4, potom 2 a napokon 1 deň v týždni, pričom sa premietalo aj pre školu. Kino Príboj, prevádzkované tamojším miestnym kultúrnym strediskom na Námestí SNP, ukončilo prevádzku v januári 2005.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z