Slovan - Košice

ID
0099
Názov
Slovan
Historický názov
Forum (1927 - 1933), Capitol (1933 - 1942, 1945 . 1946) Palota (1942 - 1945), Slovan (1946 - 1996)
Mesto/Obec
Košice
Adresa
Hlavná 92/63, 040 01 Košice, Slovensko
Okres/Kraj
Košice I
Typ kina
jednosálové, 35 mm
Technický stav
výborný
Kapacita
734
Súčasný stav
Kino zrušené, stále slúži na prezentačné účely, občas aj premieta
Rok stavby
1927
Rok zahájenia činnosti
2. 11. 1927
Rok ukončenia činnosti
3. 11. 1996
Architekt
Ľudovít Oelschläger
Ďalšie informácie

Kino Slovan, podobne ako ostatné kiná, prechádzalo niekoľkými zmenami názvov. V roku 1927 to bolo pôvodné kino Forum. O šesť̌ rokov na to sa premenovalo na Capitol a v roku 1942 dostalo názov Palota. Po vojne sa opäť volalo Capitol, od konca roka 1946 fungovalo už ako kino Slovan až do nedele 3. novembra 1996, keď tu odohrali posledné verejné filmové predstavenie (film Madisonské mosty). Príčinou zrušenia kina bola rekonštrukcia budovy pre účely mestského magistrátu. Jeho vnútorné priestory však ostali v podstate nezmenené a stala sa z neho Veľká sála Historickej radnice, kde sa konajú rôzne reprezentatívne a občas aj kultúrne podujatia. Sídlilo na Leninovej ulici číslo 63 (dnešná Hlavná ulica č. 63).

 

Ako jedno z mála, bolo postavené účelovo ako kino, resp. divadlo. Vďaka výzve, ktorá prišla od Rady mesta Košice, sa uskutočnila výstavba kina na dvore Mestského domu (dnes známy ako Stará radnica). Kino Forum (uvádzané aj ako Fórum) začalo svoju činnosť 2. novembra 1927. Ľudovít Oelschläger, úspešný košický architekt projektoval túto modernú novostavbu. Bol autorom projektov mnohých monumentálnych verejných stavieb nielen v Košiciach. Celkové náklady predstavovali 2 000 000 Kč. Svojou kapacitou 734 miest v hľadisku, lóžach a na balkóne i peknou funkcionalistickou architektúrou jeho interiéru a vstupnej časti bolo považované za najlepšie. Napriek stiesnenej priestorovej situácii sa L. Oelschläger zhostil zadania komplexne a využil pritom aj celý diapazón svojich obľúbených architektonických článkov. Vstup do priestoru kina zvýrazňuje šestica kónicky sa dohora rozširujúcich stĺpov s lucernami namiesto hlavíc, na prvom podlaží sú to prevýšené arkádové okná a priečelie uzatvára vysoká atika s oblúčkovým ornamentom. Na koncentrovanej prehliadke motívov charakteristických pre Oelschlägera možno miestami sledovať podobnosť s dielom slovinského architekta J. Plečnika.

 

Slávnostné otvorenie malo byť pri premietaní amerického filmu Don Juan v hlavnej úlohe s J. Barrymorom. Kino Apolló však vyvolalo škandál. Vedenie kina Apolló podalo trestné oznámenie, ktoré obsahovalo dôkaz, že na uvedenie filmu malo uzavretú zmluvu skôr než kino Forum. Film bol po súdnom konaní zabavený. Súdne orgány prišli do kina až po začatí slávnostného predstavenia, nechali predstavenie ukončiť a film zapečatili. Táto aféra znamenala začiatok konkurenčného boja medzi oboma kinami.

 

Kapacita sály bola 734 miest a slúžilo ako premiérové kino s klasickým formátom. K zaujímavostiam patrí, že Rudolf Schuster, ktorý bol v rokoch 1983 – 1986 primátorov mesta Košice a rovnako zanieteným cinefilom, dal prestaviť sedadlá na prízemí v kine Slovan tak, aby sa počas premietaní dal každý druhý rad zasunúť do podlahy. Vzniklo tak viac priestoru a lepší výhľad na plátno.

 

Kino Slovan podobne ako kino Partizán boli postavené v honosnom duchu. Kino Slovan sa mohlo pýšiť funkcionalistickou architektúrou interiéru a vstupnej časti. Bolo považované za najlepšie kino v centre mesta. Avšak práve preto, nebolo nikdy adaptované na širokouhlý formát, pretože tento zásah vyžadoval vybúranie steny okolo plátna. Preto jedno z najkrajších kín premietalo až do konca na klasickom formáte.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z