Apollo - Rožňava

ID
0119
Názov
Apollo
Historický názov
Partizán (1948 - 52)
Mesto/Obec
Rožňava
Adresa
Betliarska 89/9, 048 01 Rožňava, Slovensko
Okres/Kraj
Rožňava
Kapacita
246 (r. 1937)
Súčasný stav
neexistuje
Rok stavby
1914
Rok zahájenia činnosti
1914
Rok ukončenia činnosti
1952
Zodpovedný za kino
Licencia 1914: Berta Liptáková, vedúci: Karol. Lipták
Ďalšie informácie

Prvé stále kino v Rožňave začalo premietanie 28. júna 1914 pod názvom Apollo. Sídlilo v budove na tzv. malom trhu, prevádzkoval ho súkromník Juraj Lipták a premietanie nebolo prerušené ani počas 2. svetovej vojny. Ale v roku 1948 bolo štátom skonfiškované a premenované na kino Partizán.

Úryvok z novín Sajóvidék z 9.7.1914:

,,Stále kino v Rožňave.

Tak ako to vyžaduje dnešná moderná doba, s vyhovujúcim zariadením, zaslúžiacim si pochvalu, otvoril divadlo pohyblivých obrazov – na Brzotínskej ulici neďaleko námestia (roh Šafárikovej a Špitálskej), v dome Nehrerovcov, Lipták György tunajší robotník mechanik. Otvorenie nového kina Apollo 28. júna, sa stretlo s obrovským záujmom divákov. Z našej strany sme tomuto podnikateľovi dlžní úprimným uznaním, poznajúc vzdelávaciu a kultúrnu hodnotu pohyblivých obrazov, hlavne keď sa neusiluje o získavanie divákov na úkor mravných hodnôt. S veľkou spokojnosťou hľadíme na budúce fungovanie kina aj vzhľadom na dôveryhodnosť terajšieho majiteľa. Veríme, že po prekonaní počiatočných ťažkostí v podnikaní bude prevádzka kina úspešná a zaslúžilá, ktorú naša spoločnosť so záujmom sleduje od jeho začiatku. V nedeľu ,,plný dom“ sledoval poobedňajšie a večerné úspešné predstavenia filmu Žlté žriebätko."


zdroj: https://www.facebook.com/TicDobsina/posts/776680329109035/


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z